Bewindvoering bij ouderen

Bij het ouder worden kunnen bepaalde stoornissen of ziektebeelden ontstaan die invloed hebben op het beoordelingsvermogen. Dementie bijvoorbeeld kan ervoor zorgen dat iemand de grip op de realiteit kwijt raakt en nog maar moeilijk beslissingen kan nemen over de eigen (medische) situatie. In de wet zijn verschillende dingen geregeld voor mensen die in een dergelijke situatie terechtkomen. In de WGBO, de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst, is bijvoorbeeld vastgelegd dat er een wettelijke vertegenwoordiger aangesteld kan/moet worden wanneer iemand niet in staat is om zelf beslissingen te nemen. Er wordt dan ook wel gesproken van wilsonbekwaamheid. Bewindvoering is een onderdeel van de genoemde vertegenwoordiging, en wel het onderdeel dat zich vooral richt op de financiële vertegenwoordiging.

Wat houdt bewindvoering in?

Bewindvoering ouderen heeft veel te maken met bescherming. Bij bewindvoering is het namelijk zo dat de bewindvoerder het beheer heeft over bepaalde goederen en/of het geld van de cliënt. Dit wordt gedaan als de cliënt niet in staat is om zelf te beslissen over deze middelen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat iemand door een bepaalde stoornis geneigd om grote aankopen te doen (waar eigenlijk geen geld voor is), of in een opwelling zijn of haar huis zou kunnen verkopen. Wanneer er sprake is van bewindvoering, zouden dat soort beslissingen (wanneer die onverhoopt toch genomen worden) als niet rechtsgeldig kunnen worden verklaard, en derhalve worden teruggedraaid.

Bewindvoering heeft echt alleen te maken met de financiën en de goederen.  Een bewindvoerder heeft dus geen inzicht in het medisch dossier van de cliënt en kan ook geen beslissingen nemen op medisch gebied.

Onderbewindstelling aanvragen

Heeft u het gevoel dat u hulp nodig heeft bij het beheren van uw financiën, of gaat het om een partner of ouder die geen zelfstandige besluiten meer kan nemen wanneer het om geld gaat? Dan kunt u bewindvoering zelf aanvragen. Een verzoek tot onderbewindstelling wordt ingediend bij de kantonrechter en op deze manier kan de onderbewindstelling ook weer beëindigd worden.

In de Leefwijzer van Zuster Jansen leggen we onder andere meer uit over de wet- en regelgeving die van toepassing is op wilsonbekwame ouderen, maar leest u ook over andere aanverwante onderwerpen.

Onderwerpen

error: