Begeleiding palliatieve zorg

Begeleiding palliatieve zorg houdt eigenlijk in dat u met palliatieve zorg alle ondersteuning en begeleiding ontvangt die nodig is in de palliatieve fase. Begeleiding kan betekenissen hebben: natuurlijk wordt u verzorgd en verpleegd, maar u wordt ook geholpen bij alle zaken die u moet regelen. Kiest u voor palliatieve zorg bij u thuis, dan houdt begeleiding in dat de aanwezige zorgverleners u leren omgaan met de verschillende emoties waar u mee te maken krijgt. Verdriet, boosheid, verwarring, onbegrip, dit is slechts een greep uit de gevoelens waar iemand mee geconfronteerd wordt wanneer de laatste levensfase aanbreekt. En dit geldt natuurlijk niet alleen voor u: ook uw naaste familieleden hebben emotionele ondersteuning en begeleiding nodig. Kiest u voor particuliere palliatieve zorg door Zuster Jansen, dan staan onze zorgverleners altijd voor u klaar.

Begeleiding bij iedere stap in het proces

Begeleiding palliatieve zorg is hulp waar u vanaf dag 1 al op kunt rekenen. Wij kunnen u bijvoorbeeld informatie geven over het aanvragen van een indicatie of een pgb, zodat u mogelijk in aanmerking komt voor een tegemoetkoming in de kosten van particuliere thuiszorg. Wanneer we bij u thuis komen om voor u te zorgen, begeleiden we u natuurlijk in alles wat u tegenkomt. We leggen u uit wat u zoal kunt regelen voor uw nabestaanden, en van welke zaken het belangrijk is dat ze tijdig worden vastgelegd. Daarnaast bieden we emotionele ondersteuning, uiteraard wanneer en zoveel u dat wilt. Het is tenslotte niet makkelijk om ineens rekening te moeten houden met bepaalde gebeurtenissen, waar u dat eerder niet hoefde. Wij helpen u graag in deze lastige periode.

Ontlast uw mantelzorger of combineer de hulp

Kiest u voor begeleiding palliatieve zorg, dan houdt dat in dat u geen familielid hoeft te vragen om voor u te zorgen. Is er wel sprake van mantelzorg, dan kunnen we uiteraard onze particuliere palliatieve zorg ook uitstekend combineren met de verzorging van uw familie. Is het bijvoorbeeld nodig dat we alleen overdag bij u aanwezig zijn, of juist alleen ‘s nachts? Dan is dit geen probleem. Uw wensen en behoeften blijven altijd centraal staan.

Wilt u meer lezen over palliatieve zorg? Bekijk dan ook eens de andere artikelen in de Leefwijzer van Zuster Jansen.

Onderwerpen