Wet BIG

Wet BIG, dat staat voor wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg, heeft als doel om de kwaliteit in de gezondheidszorg te bewaken en te bevorderen. De wet dient ter bescherming van patiënten en cliënten, zodat onkunde en onzorgvuldigheid worden beperkt tot het minimale. Iedereen die werkzaam is in de gezondheidszorg moet zich dan ook nauwkeurig houden aan deze wet; van apotheker tot verpleegkundige in de palliatieve zorgverlening. Het toezicht en de handhaving hiervan verlopen via het BIG register.

BIG registratie

Zorgverleners (bijvoorbeeld tandartsen, fysiotherapeuten, verpleegkundigen en huidtherapeuten) moeten zich verplicht registreren in het BIG-register. Alleen dan zijn zorgverleners bevoegd de beschermende titel te voeren die in de wet BIG staat omschreven. Registratie vindt plaats via DigiD bij ‘mijn registratie’ en de herregistratiedatum is 5 jaar later.

Hoe kan een werkgever zien of de zorgverlener BIG-geregistreerd is?

In principe vindt bij een sollicitatie direct deze controle plaats. Een werkgever zal namelijk een sollicitant opzoeken in het BIG-register en op deze manier achterhalen of hij of zij bevoegd is om het beroep uit te oefenen volgens de BIG gestelde kwaliteitseisen die gelden in Nederland. Bent u onder behandeling bij een specialist en wilt u zelf controleren of degene bevoegd is en voldoet aan de eisen van de wet BIG? U kunt dan uw zorgverlener zoeken op basis van naam en specialisme.

Bevoegd en bekwaam, wat is het verschil?

Een BIG-registratie garandeert u dat een zorgverlener bevoegd is en handelt naar de richtlijnen van de geldende kwaliteitseisen. Of een zorgverlener bekwaam is moet de werkgever zelf vaststellen. Dit heeft meer te maken met de eisen die worden gesteld vanuit de zorgorganisatie. Zuster Jansen is bijvoorbeeld HKZ gecertificeerd, wat aangeeft dat de instelling voldoet aan de vooraf vastgestelde kwaliteitsnormen van de geleverde zorg. Zorgverleners worden dan ook nauwkeurig geselecteerd en moeten voldoen aan de kwaliteitsrichtlijnen die Zuster Jansen stelt voor het leveren van alle typen zorgverlening. Onze zorgverleners zijn bekwaam door hun vaak jarenlange ervaring in de specifieke zorgtak waar ze werkzaam zijn (bijv. 24-uurs zorg, palliatieve zorg etc.). Wilt u meer weten over onze zorgverleners? Bekijk dan op onze pagina werken als zorgverlener-zzp aan welke eisen onze zorgverleners moeten voldoen.

Onderwerpen