Kwaliteitswet zorginstellingen

De Kwaliteitswet zorginstellingen is in het leven geroepen om ervoor te zorgen dat zorginstellingen beter gecontroleerd kunnen worden op kwaliteit. In de wet is specifiek vastgelegd aan welke eisen de zorginstellingen moeten voldoen, zodat de kwaliteit van de geboden zorg en van de organisatie kan worden gewaarborgd. De eisen die worden gesteld aan de zorginstellingen die zorg leveren vanuit de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg, komen voort uit verschillende andere wetten: de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), de Wet BIG, de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen en de Wet toelating zorginstellingen.

Voorbeelden van eisen

In de Kwaliteitswet Zorginstellingen is onder meer vastgelegd dat de zorginstellingen een efficiënte klachtenregeling moeten hebben. Wanneer er klachten zijn, moeten die dus actief worden opgepakt en direct op de juiste plek worden neergelegd. Cliënten en patiënten moeten inzicht hebben in hun eigen dossier en hebben er recht op om te weten hoe hun klacht wordt behandeld en wat ze daarvan kunnen verwachten. Ook wordt van zorginstellingen verwacht dat ze efficiënt te werk gaan als het gaat om administratie, zodat ze minder tijd kwijt zijn aan papierwerk en meer tijd kunnen besteden aan de cliënt.

De Wet toelating zorginstellingen is eveneens een belangrijke wet, omdat deze de toelating regelt van zorginstellingen. De instellingen moeten dus direct aan de eisen voldoen, alleen dan mogen zij zorg aanbieden vanuit de Zorgverzekeringswet of de Wet langdurige zorg.

Ook Zuster Jansen streeft naar hoogste kwaliteit

Het is natuurlijk vanzelfsprekend dat zorginstellingen de juiste kwaliteit moeten bieden als het gaat om de zorg voor cliënten. Er wordt dan ook continu gewerkt aan verbetering op de diverse vlakken. Ook (particuliere) thuiszorgorganisaties werken hard aan de waarborging van kwalitatief hoogwaardige zorg. Zuster Jansen is bijvoorbeeld HKZ gecertificeerd, en is als organisatie lid van Sigra en Branchebelang Thuiszorg Nederland. Ook bijscholing en ontwikkeling vinden wij zeer belangrijk. De kwaliteit van zorg blijft hoog, en het welzijn van onze cliënten is altijd onze voornaamste prioriteit.

Wilt u meer lezen over de wet- en regelgeving op het gebied van zorg? Lees dan ook de andere artikelen in de Leefwijzer van Zuster Jansen.

Onderwerpen