Richtlijnen palliatieve zorg

Om het Nederlandse zorgstelsel continu kwalitatief te blijven verbeteren zijn er voor vele disciplines richtlijnen en protocollen opgesteld. Richtlijnen palliatieve zorg bijvoorbeeld, die ervoor zorgen dat er systematisch gehandeld wordt en dat de kwaliteit in de palliatieve zorgverlening wordt verbeterd. Het zijn aanbevelingen, die als doel hebben om de kwaliteit van zorg in de laatste levensfase te verbeteren. De richtlijnen zijn dan ook gericht op alle patiënten die palliatieve zorg nodig hebben. Overigens zijn er ook speciale richtlijnen die gelden voor het omgaan met dierbaren en naasten.

Palliatieve zorg richtlijnen zijn landelijk geldend en bieden zorgverleners en verpleegkundigen ondersteuning bij vraagstukken en besluitvorming. Ze worden ontwikkeld door integraal Kankercentrum Nederland en zijn te vinden op de website van Pallialine.

Ziekte- en symptoomgerichte richtlijnen

Richtlijnen palliatieve zorg kunnen bijvoorbeeld gericht zijn op ziekte maar ook op symptomen. Ziektegerichte richtlijnen palliatieve zorg zijn gericht op het behandelen van de ziekte, en bij symptoomgerichte richtlijnen gaat het om het controleren van symptomen. Daarnaast kennen we bijvoorbeeld nog spirituele richtlijnen, maar ook richtlijnen gericht op specifieke aandoeningen als Alzheimer en ALS.

Handhaving richtlijnen

Artsen, ziekenhuizen en andere zorgorganisaties moeten zich houden aan de algemeen geldende richtlijnen palliatieve zorg. Maar hoe toetst u of zorginstellingen ook voldoen aan deze kwalitatieve richtlijnen? Een goede maatstaf is bijvoorbeeld om te peilen of er sprake is van een HKZ certificatie. Wanneer een organisatie HKZ gecertificeerd is, betekent dit onder andere dat de instelling goed is georganiseerd, dat cliënten centraal worden gesteld, dat behaalde resultaten betrouwbaar zijn, dat er continu wordt gewerkt aan het optimaliseren van kwaliteit en werkprocessen en dat er wordt voldaan aan de eisen die vanuit de sector (financiers, cliënten en overheid) worden gesteld. Particuliere thuiszorgorganisatie Zuster Jansen is bijvoorbeeld onlangs HKZ gecertificeerd.

Onderwerpen