Valpreventie

In de Leefwijzer van Zuster Jansen bespraken we al eerder preventie voor ouderen, en in dat artikel werd valpreventie al even genoemd. Op deze pagina gaan we er dieper op in. Valpreventie is een belangrijk onderwerp voor ouderen en er wordt steeds meer gedaan om dit op allerlei manieren mogelijk te maken. Valpreventie houdt letterlijk in dat ongevallen bij ouderen worden voorkomen. Dit kan onder andere gebeuren door de woning kritisch te bekijken en eventueel aanpassingen te doen, maar ook de oudere zelf kan ervoor zorgen dat de risico’s worden geminimaliseerd.

Valpreventie ouderen steeds belangrijker

De gemeenten hebben tegenwoordig steeds meer verantwoordelijkheid als het gaat om zorg. Mensen moeten langer thuis kunnen blijven wonen, ook als er sprake is van een handicap, ziekte of andere ingrijpende omstandigheden. Dit kan onder andere worden gerealiseerd door bepaalde hulpmiddelen te bieden. Via de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) kunnen mensen bij de gemeente bepaalde hulpmiddelen aanvragen. Denk hierbij aan een rolstoel, traplift of een elektrische deuropener.

Ook rollators, krukken en looprekken kunt u zelf regelen, dit doet u bij een thuiszorgwinkel. Deze worden niet meer vergoed door zorgverzekeraars, maar het kan wel zo zijn dat deze door uw zorgverzekeraar zijn opgenomen in een aanvullende zorgverzekering. Door gebruik te maken van de juiste hulpmiddelen kan valpreventie bij ouderen steeds effectiever worden ingezet en kunnen veel ongelukken in huis worden voorkomen. Valpreventie ouderen kan bovendien ook in verpleeg- of verzorgingshuizen worden ingezet.

Val preventie: wat kunt u zelf doen?

Natuurlijk zit een ongeluk in een klein hoekje, maar wist u al dat u veel zelf kunt doen als het gaat om val preventie? Allereerst kunt u zelf beoordelen of uw woning op dit moment veilig genoeg is. Kijk dan bijvoorbeeld naar uw trap, drempels en de verlichting. Merkt u dat er hier risico’s op ongevallen ontstaan, dan kunt u hier hulp voor inschakelen.

Ook moet u natuurlijk denken aan uw eigen gezondheid. Laat bijvoorbeeld uw ogen regelmatig controleren, en bespreek uw medicijngebruik met uw arts. Deze kan dan ook beoordelen of er rekening moet worden gehouden met bepaalde risico’s. Bovendien is het belangrijk dat u in beweging blijft, zodat uw balans en uw spierkracht goed op peil blijven.

Voor voorlichtingsmateriaal, trainingen en specifieke cijfers kunt u onder andere kijken op www.veiligheid.nl/valpreventie

Onderwerpen