Levensverzekering

Bij een levensverzekering draait het om het leven van een verzekerde. Levensverzekeringen omvatten diverse soorten verzekeringen, waaronder overlijdensrisicoverzekeringen, uitvaartverzekeringen en lijfrenteverzekeringen. Het is dus een soort verzamelnaam voor diverse verzekeringen die te maken hebben met het verloop en einde van uw leven. Tussen alle levensverzekeringen zit één groot verschil en dat is het moment van uitkeren. Overlijdensrisicoverzekeringen en uitvaartverzekeringen keren uit bij het overlijden van de verzekerde. Bij lijfrenteverzekeringen wordt uitgekeerd wanneer de verzekerde in leven is.

Levensverzekering 1: overlijdensrisicoverzekering

Een overlijdensrisicoverzekering beperkt de financiële gevolgen van het overlijden. Anders dan bij de uitvaartverzekering gaat het hierbij niet zozeer om de uitvaart zelf maar om de vaste lasten waarmee uw nabestaanden achterblijven. Een voorbeeld hiervan is de hypotheek van u en uw partner.

Levensverzekering 2: uitvaartverzekering

Een uitvaartverzekering is bedoeld om de kosten te dekken van de uitvaart. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om de kosten van een begrafenis, grafsteen of grafkist. Net als de overlijdensrisicoverzekering wordt deze levensverzekering uitgekeerd bij het overlijden.

Levensverzekering 3: lijfrenteverzekering

Een lijfrenteverzekering is min of meer hetzelfde als een pensioenverzekering. Met een verzekering op basis van lijfrente zorgt u voor extra inkomen voor het moment dat u dit het meest nodig heeft, bijvoorbeeld net na uw pensioen. U legt dus in principe geld opzij waar u lijfrente over ontvangt.

Levensverzekering afsluiten? Hier moet u op letten.

Er zijn een aantal zaken waarop u moet letten bij het afsluiten van een levensverzekering. Eén van deze onderdelen is de aanvangsleeftijd: de leeftijd waarop u een levensverzekering wilt afsluiten. Hoe hoger de leeftijd, hoe groter de overlijdenskans dus hoe hoger de premie (sommige verzekeraars hanteren echter een gelijkblijvende premie). Vaak kan er na het 60e levensjaar geen levensverzekering meer worden afgesloten.

Daarnaast moet u bij het afsluiten van een levensverzekering een gezondheidsverklaring invullen. Mocht u een complex medisch verleden hebben, dan kan het zijn dat u een medische keuring moet doorlopen.

Als laatste moet u letten op de looptijd van uw verzekering en uitsluitingen. De looptijd en ook de uitsluitingen kunnen per verzekeraar verschillend zijn. Met uitsluitingen wordt bijvoorbeeld een situatie bedoeld waarin zelfdoding voorkomt.

Nog even voor u op een rij:

  • aanvangsleeftijd
  • medische acceptatie
  • looptijd en uitsluitingen

In de Leefwijzer van Zuster Jansen kunt u ook terecht voor andere nuttige informatie over verzekeringen, ouderen, ouderengeneeskunde en overige onderwerpen.

Onderwerpen