Preventie ouderen

Preventie ouderen is eigenlijk een brede term voor veel zaken die te maken hebben met ouder worden zonder te veel risico’s. Preventie voor ouderen kan bijvoorbeeld letterlijk valpreventie inhouden, maar ook het voorkomen van eenzaamheid, ziekte en het verlies van zelfredzaamheid. Vanwege de vergrijzing kunnen we de komende jaren een toename verwachten van het aantal gezondheidsproblemen en kwalen, en als de overheid, de gemeenten, de ouderen zelf en de mensen in hun directe omgeving hier rekening mee houden en op inspelen, kan een groot deel hiervan voorkomen worden. In dit artikel bespreken we enkele vormen van preventie voor ouderen, maar in de Leefwijzer van Zuster Jansen vindt u ook andere, uitgebreide artikelen waarin we dieper ingaan op een onderwerp.

Valpreventie

Eén van de bekende, letterlijke vormen van preventie ouderen is valpreventie. Hiermee wordt bedoeld dat we ongevallen bij ouderen proberen te voorkomen. Valpreventie kan in de thuissituatie, maar ook in verpleeg- of verzorgingshuizen worden toegepast. Veiligheid.nl stelde 9 tips samen die u kunt toepassen om vallen te voorkomen:

  1. Blijf actief, zodat balans en spierkracht niet achteruit gaan.
  2. Maak uw huis veilig, door goede verlichting, een veilige trap en eventueel anti-slip toe te passen.
  3. Bespreek uw medicijngebruik regelmatig met uw huisarts.
  4. Laat regelmatig uw ogen en bril controleren.
  5. Geef bij uw familie aan hoe zij u kunnen steunen.
  6. Draag stevige schoenen.
  7. Zorg ervoor dat uw vitamine D op peil is.
  8. Bent u duizelig bij het opstaan, span dan uw beenspieren aan en wacht tot de duizeligheid over is.
  9. Laat uw huisarts beoordelen of u veel risico hebt op vallen en pas daar uw leefstijl of omgeving op aan.

Preventie op andere vlakken

Preventie kan ook betekenen dat ouderen worden gestimuleerd en geholpen om zo lang mogelijk zelfstandig te leven. Eenzaamheid, isolatie, afhankelijkheid, ziekte en sterfte: allemaal zaken die door voldoende aandacht, begeleiding en de juiste zorg voorkomen of uitgesteld kunnen worden. Het voorkomen van een depressie kan bijvoorbeeld door te zorgen voor emotionele begeleiding en regelmatige gesprekken met een professionele psychiater, maar ook voor steun en gezelschap van familie. Ook lichamelijke beweging, het ondernemen van activiteiten en het vroegtijdig opsporen van problemen (bijvoorbeeld stoornissen als dementie) dragen bij aan een grotere mate van zelfredzaamheid en zelfstandigheid.

Voor meer informatie over preventie voor ouderen, bekijk de andere artikelen in de Leefwijzer. Heeft u begeleiding of verzorging nodig zodat u langer thuis kunt blijven wonen en zo lang mogelijk zelfstandig blijft? Vraag dan vrijblijvend om informatie over de particuliere thuiszorg van Zuster Jansen.

Onderwerpen