Wanneer palliatieve zorg?

Wanneer is palliatieve zorg nodig, en in welke situaties kunt u palliatieve zorg aanvragen? Dat leggen we u natuurlijk graag uit. Palliatieve zorg en terminale zorg zijn niet helemaal hetzelfde, hoewel het in beide gevallen gaat om zorg die verleend wordt in de laatste levensfase. De palliatieve fase kan echter (veel) langer duren dan de echt terminale fase, en daar is ook de juiste zorg voor nodig. Ondersteuning in de laatste levensfase is altijd gericht op het verlichten van klachten, omdat de terminale ziekte niet kan worden tegengegaan. Het verzachten van pijn en het verhogen van comfort staan dus centraal, evenals hulp op emotioneel gebied. Het kan tenslotte voor u, maar ook voor uw naasten lastig zijn om met de situatie om te gaan. Zorgverleners kunnen u bijstaan en u leren om te gaan met deze emoties. Zo kunt u zich concentreren op het afscheid nemen.

Hoe wordt palliatieve zorg ingericht?

Palliatieve zorg kunt op diverse manieren ontvangen. Het is bijvoorbeeld mogelijk om gedurende de palliatieve fase in een hospice te verblijven, waar u ondersteuning ontvangt en begeleid wordt bij het afscheid nemen. Toch ziet Zuster Jansen, als particuliere thuiszorgorganisatie, dat veel mensen de wens hebben om thuis te blijven wonen. Juist in deze zware periode kunnen zij zich extra veilig en vertrouwd voelen in hun eigen omgeving. Wij begrijpen deze wens volledig en doen graag ons best om dat te realiseren. Palliatieve zorg kan dus thuis of in een zorginstelling worden gerealiseerd. Er is aandacht voor zaken als pijnbestrijding, omgaan met angst en andere emoties en beslissingen rond het levenseinde. Ook uw naasten kunnen rekenen op ondersteuning en samenwerking.

Wat Zuster Jansen voor u kan doen

Zuster Jansen kan u helpen wanneer u op zoek bent naar kwalitatief hoogwaarde zorg in de laatste levensfase. U hoeft geen familielid te vragen voor mantelzorg, maar wij nemen de hele zorgtaak voor onze rekening. U kunt dag en nacht verzorgd worden, maar in overleg met u en uw familie kan bijvoorbeeld ook beslist worden dat we alleen overdag of juist alleen ‘s nachts verzorging bieden. Uw persoonlijke behoeften en wensen staan altijd centraal. Meer informatie over palliatieve zorg, bijvoorbeeld over het aanvragen ervan of over de rol van de huisarts, vindt u in de Leefwijzer van Zuster Jansen. Natuurlijk geven wij op onze website ook meer informatie over de palliatieve zorg zoals u die bij Zuster Jansen ontvangt.

Onderwerpen