Tijdens het gesprek

Een keukentafelgesprek kan worden aangevraagd om verschillende redenen. Een aantal situatieschetsen:

  • U heeft hulp nodig bij het beheren van uw geld;
  • U bent slecht ter been en er zijn hulpmiddelen nodig;
  • U wordt verzorgd door een mantelzorger, maar deze raakt overbelast.

U kunt dan bij de gemeente terecht voor hulp vanuit de Wmo. Tijdens het keukentafelgesprek, waarin de situatie besproken wordt, bepaalt een medewerker van de gemeente of een coach welke ondersteuning het beste kan worden ingezet. Om het gesprek in goede banen te leiden en te zorgen voor een zo positief mogelijke uitkomst, moet u zich goed voorbereiden. Zo weet u welke boodschap u wil overbrengen en welke vragen u heeft. Tijdens het gesprek kunt u dan het volgende doen:

Zorg dat er duidelijkheid is over het doel

Waarschijnlijk zal de medewerker van de gemeente het gesprek inleiden en direct aangeven wat het doel van het gesprek is, maar u kunt hier ook zelf op anticiperen door uw verwachtingen kenbaar te maken en vragen te stellen. Krijgt u bijvoorbeeld aan het einde van het gesprek al te horen welke oplossing vanuit de gemeente de voorkeur heeft, of is dit pas later? Zorg ervoor dat u de juiste verwachtingen heeft van het gesprek, zodat u niet teleurgesteld wordt.

Schrijf mee of vraag een ander dat te doen

De kans is groot dat u na het keukentafelgesprek een verslag ontvangt van de gemeente. Toch kan het geen kwaad om zelf (af en toe) mee te schrijven en de belangrijkste dingen dus ook in uw eigen woorden op papier te zetten. Het schrijven moet niet de overhand krijgen, omdat u zich dan minder op het gesprek concentreert, maar af en toe een belangrijke term opschrijven kan geen kwaad. U kunt deze term na het gesprek op het internet nog even opzoeken bijvoorbeeld, om wat meer achtergrondinformatie te verkrijgen. Doet u het liever anders, neem het gesprek dan op met uw telefoon of een voicerecorder. Zo kunt u het achteraf terugluisteren en bespreken met uw mantelzorger.

Omschrijf uw probleem zo gedetailleerd mogelijk

De consulent van de gemeente kan weinig voor u doen als niet precies duidelijk wordt wat uw probleem is. Geef daarom aan waar u tegenaan loopt, maar probeer ook voorbeelden te schetsen voor de volledigheid. Bespreek ook wanneer u hier tegenaan loopt, waarom dat zo is en welke hulp u nodig heeft bij het oplossen van dit probleem.

Wilt u een pgb? Motiveer uw keuze goed

Als uit het keukentafelgesprek blijkt dat u maatwerkvoorzieningen nodig heeft, dan kunt u ervoor kiezen om een persoonsgebonden budget aan te vragen. Sommige gemeenten proberen te sturen richting zorg in natura of raden een pgb af. Laat u niet afschrikken en motiveer uw keuze goed. Dat betekent: vertel waarom u vindt dat een pgb het beste bij u(w situatie) past, laat weten welke zorg u eventueel zou inkopen en geef een beeld van hoeveel dit ongeveer zou kosten. U heeft er recht op om te laten uitzoeken of een pgb voor u mogelijk is.

Vreemde term? Vraag direct om uitleg!

Hoort u tijdens het gesprek een vreemde term, of een bewering die niet helemaal klopt? Reageer er dan gelijk op, zodat u achteraf niet met vragen blijft zitten of het gevoel heeft dat u het nog niet snapt. De kans is groot dat u iemand meeneemt naar het gesprek. Ga er niet vanuit dat deze persoon het wel snapt, maar stel direct een vraag als iets onduidelijk is. Vindt u dit lastig, spreek dan met uw mantelzorger (of andere naaste) af dat deze u hiermee helpt tijdens het gesprek.

Laat iedereen voor zichzelf praten

Als u een mantelzorger meeneemt naar het keukentafelgesprek, is het heel belangrijk dat deze persoon zijn/haar zegje kan doen. Niemand heeft tenslotte iets aan een overbelaste mantelzorger. Geef deze persoon dus voldoende ruimte om het eigen verhaal te vertellen. Wellicht wilt u uit enthousiasme of uit liefde namens uw mantelzorger van alles vertellen, maar dat kan hij/zij beter zelf doen. Concentreer u (bij zowel de voorbereiding als tijdens het gesprek) daarom volledig op uw eigen verhaal. Wat kunt u wél doen, wat kunt u niet doen, welke mogelijkheden heeft u nog niet benut, enzovoort.

Besteed aandacht aan de afronding

Alles besproken? Mooi, maar vergeet zeker niet om afspraken te maken voor het verdere verloop van het proces. Wat moet u nu zelf doen, en wat kunt u verwachten van de gemeente? Wat als u het niet eens bent met de beschikking, hoe moet u dan bezwaar maken? Zorg ervoor dat de vervolgstappen duidelijk zijn en dat u weet wat uw rechten zijn als u het niet eens bent met wat de gemeente voorstelt.

Wilt u meer lezen over het keukentafelgesprek? Bekijk dan ook de andere artikelen in de Leefwijzer van Zuster Jansen, bijvoorbeeld over de voorbereiding en tips voor uw mantelzorger.

 

Onderwerpen