Loopstoornis bij ouderen

Onder loopstoornis verstaan wij letterlijk ‘problemen met het lopen’. Deze problemen worden vaak veroorzaakt door een neurologische aandoening, maar dat hoeft niet altijd zo zijn. Een loopstoornis is over het algemeen moeilijk te interpreteren, en omdat er veel verschillende aandoeningen zijn die loopstoornissen kunnen veroorzaken, is het des te lastiger om een klinische behandeling in te zetten.

Loopstoornissen met neurologische oorzaak

Er zijn veel aandoeningen die te maken hebben met het aansturen van de spieren of het gevoel. Deze aandoeningen kunnen een direct effect hebben op het lopen. Voorbeelden van neurologische aandoeningen die een loopstoornis als gevolg kunnen hebben zijn MS (Multiple sclerose), een beroerte en de ziekte van Parkinson. Welk hulpmiddel of welke behandeling wordt ingezet om de neurologische aandoening (en de gevolgen ervan) aan te pakken, hangt volledig af van de persoon en van de specifieke omstandigheden. Wanneer er sprake is (geweest) van een beroerte, kan bijvoorbeeld fysiotherapie worden ingezet.

Verslechterde mobiliteit bij ouderen

Wanneer de mobiliteit bij ouderen verslechterd, kan dit simpelweg ook het minder goed functionerende lichaam als oorzaak hebben. Door een slechte heup, broze botten of andere kwalen/blessures kan het lopen sterk worden beïnvloed. Niet alleen is dit lastig, het kan ook een groot risico met zich meebrengen. U kunt tenslotte sneller vallen wanneer u minder goed loopt. Wanneer u dan valt, kunnen de verwondingen dan ook nog eens ernstiger zijn. Kortom: het is belangrijk dat loopstoornissen bij ouderen tijdig worden herkend, zodat u bijvoorbeeld gebruik kunt gaan maken van een rolstoel, scootmobiel of rollator.

Valpreventie

Valpreventie is zeer belangrijk, ook voor ouderen die niet te maken hebben met een loopstoornis. Bij valpreventie zorgt men er onder andere voor dat de woning van de persoon in kwestie zoveel mogelijk vrij is van risico’s. Dit kan onder andere betekenen dat drempels moeten worden verwijderd, trappen moeten worden aangepast en dat kapotte verlichting moet worden vervangen. Meer over valpreventie en over preventie voor ouderen in het algemeen vindt u in de Leefwijzer van Zuster Jansen.

Onderwerpen