Woonzorgcentrum: combinatie van zelfstandigheid en zorg

In een woonzorgcentrum kunt u terecht als u graag zelfstandig zou willen blijven wonen, maar toch een beroep wil kunnen doen op de juiste zorg en faciliteiten. Een woonzorgcentrum bestaat uit een groep woningen die speciaal bedoeld zijn voor ouderen die soms begeleiding en ondersteuning nodig hebben. Een dergelijke woonvoorziening wordt ook wel serviceflat genoemd. Het zijn eigenlijk zelfstandige appartementen in een gewone woonwijk, waar u ook grotendeels woont zoals u dat ‘thuis’ gewend was. U hoeft niet in te leveren als het gaat om privacy en routine, bijvoorbeeld. Een groot voordeel van de woningen in een woonzorgcentrum is dat ze goed toegankelijk zijn voor mensen met lichamelijke beperkingen. Bent u slecht ter been of zelfs rolstoelgebonden, dan zijn deze woningen goed begaanbaar.

Verschil tussen serviceflat en verzorgingshuis

Wat is nu het verschil tussen een woonzorgcentum en een verzorgingshuis? In een verzorgingshuis kan men terecht als zelfstandig wonen écht niet meer gaat. Er is dan te veel zorg of begeleiding nodig. Wooncentra zijn juist ontstaan om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen laten wonen. Zij huren of kopen zelf de woning, en doen dan een beroep op wijkverpleging of ondersteuning (via respectievelijk de zorgverzekering en de gemeente). In een serviceflat kunt u direct de juiste zorg ontvangen. Dit is nodig, omdat er tenslotte meer mensen in de service flat wonen die regelmatig hulp nodig hebben. In een woonzorgcentrum heeft u een apart contract voor de woning, de zorg wordt los daarvan geregeld.

Wanneer kunt u kiezen voor een serviceflat?

In een woonzorgcentrum kunt u wonen als u zorg en ondersteuning nodig heeft, bijvoorbeeld bij het huishouden of persoonlijke verzorging. Ook kan een dergelijke woonvoorziening goed zijn als u graag meer sociale contact wil. Voor de meeste ouderen is het belangrijk dat ze zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven, dat ze zelf bepalen hoe ze hun huishouden voeren en dat ze hun eigen woning hebben. Veiligheid en de snelle beschikbaarheid van zorg kunnen een reden zijn om dan te kiezen voor een service flat. Het kan echter wel zijn dat u te maken krijgt met wachtlijsten.

Als u tóch meer zorg nodig heeft

Merkt u dat u steeds meer behoefte heeft aan hulp, en dat een woonzorgcentrum misschien toch niet de juiste hoeveelheid ondersteuning biedt? Dan zou ook kunnen kiezen voor particuliere thuiszorg, bijvoorbeeld van Zuster Jansen. Wij kunnen er ‘s nachts, overdag of juist 24 uur per dag voor u zijn als u dat wenst. Zo kunt u thuis blijven wonen en toch de zorg ontvangen die u nodig heeft. Meer over onze uitgebreide zorg- en dienstverlening leest u op de website. Wilt u meer weten over ouderengeneeskunde of andere interessante onderwerpen? Bekijk dan ook de overige artikelen in de Leefwijzer.

Onderwerpen