Wat is decorumverlies?

Normaliter past u uw gedrag aan aan de omgeving waarin u zich bevindt. Dit gebeurt gedeeltelijk onbewust, gedeeltelijk bewust. Bij decorumverlies is er sprake van onaangepast gedrag. Het is een symptoom dat voorkomt bij bepaalde ziektebeelden, waarbij geen passend gedrag wordt vertoond voor de situatie waarin degene zich bevindt. Er wordt bijvoorbeeld gedrag vertoond dat nooit eerder bij deze persoon is gezien, vaak tactloos of ordinair. Het kan bovendien voor pijnlijke situaties zorgen in een groep of in het openbaar.

Wanneer kan decorumverlies optreden?

Decorumverlies komt vooral voor bij ouderen die lijden aan een vorm van dementie, zoals de ziekte van Alzheimer. Ook wanneer iemand aan een andere vorm van dementie lijdt kan er decorumverlies optreden. Zelfs wanneer er sprake is van een tijdelijk ziektebeeld (bijvoorbeeld bij een delier) kan gedragsverandering in de vorm van decorumverlies aan de orde zijn.

In ieder geval kunnen we stellen dat de meeste dementerende patiënten vroeg of laat te maken krijgen met decorumverlies. Omdat het verloop van dementie wel te vertragen is, maar er geen sprake is van genezing, is het belangrijk om te weten hoe u het beste om kunt gaan met ouderen waarbij decorumverlies optreedt.

Hoe om te gaan met deze vorm van gedragsverandering?

Voor buitenstaanders kan het soms lastig zijn om iemand met decorumverlies te begrijpen of accepteren. Dit komt omdat het ongepaste gedrag vaak onbeschoft over komt. Betrokkenen, zoals familie of zorgverleners zijn wellicht beter in staat om de situatie van tevoren in te schatten. Bepaalde situaties zouden bijvoorbeeld vermeden kunnen worden. Het is echter moeilijk om de balans te vinden tussen ‘bepaalde situaties vermijden’ en ‘nergens meer naartoe gaan of niets meer ondernemen’. Het is belangrijk dat mensen in de directe omgeving weten van de mogelijke gedragsveranderingen, zodat er begripvol kan worden gereageerd en iemand niet thuis hoeft te blijven omdat hij of zij misschien iets verkeerds doet of zegt.

Verder heeft boos worden vaak weinig zin, dus rest er weinig anders dan begripvol en liefdevol proberen het ongepaste gedrag te temperen. Ook kan het soms helpen om in het dagelijkse leven extra aandacht te besteden aan iemand met verlies van decorum.

Zorgverlening nodig?

Heeft u hulp nodig met de zorg voor iemand met dementie en/of gedragsproblemen? Zuster Jansen neemt u de zorg (verpleging en verzorging) uit handen, zodat u zich volledig kunt richten op het geven van aandacht en het inlichten van de omgeving. Wij kunnen u ook helpen om te gaan met dementie of andere ziektebeelden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Zuster Jansen.

Onderwerpen