Congres Palliatieve Zorg

Steeds vaker wordt er met elkaar gepraat over aandacht in de laatste levensfase. Ervaringen worden gedeeld en nieuwe ontwikkelingen in de palliatieve zorgverlening worden besproken. Het Congres Palliatieve Zorg is een speciale bijeenkomst voor zorgverleners en verpleegkundigen die zich willen richten op het verbeteren van de kwaliteit van de zorgverlening van hun patiënten in de laatste levensfase. Tijdens het congres staan onderwerpen centraal als de samenwerking met betrokkenen, omgaan met verschillende culturen en hoe een zorgverlener het beste het gesprek aan kan gaan met artsen, ziekenhuizen, familie en relaties.

Het belang van kennisdeling

Voor zorgverleners en verpleegkundigen is het zeer belangrijk om ervaringen en kennis te delen. Zo blijft men in het vakgebied goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en kan er geleerd worden van elkaars ervaringen. Niet alleen wordt er gesproken over het verlenen van de beste zorg aan patiënten, ook spelen de naasten een steeds grotere rol.  Zorgverleners en verpleegkundigen hebben namelijk een grote verantwoordelijkheid als het gaat om hoe de palliatieve levensfase beleefd wordt, door zowel de patiënt als door zijn/haar naasten.

Palliatieve Zorg Congres 2016

Op 13 september 2016 wordt het Palliatieve Zorg Congres 2016 georganiseerd in ReeHorst, Ede. Zorgverleners kunnen zich hiervoor inschrijven en meer te weten komen over thema’s als pijn, angst, verlies en verwerking. Men krijgt onder andere antwoord op de vraag: hoe gaan we om met gedrags- angst- en rouwproblemen in de laatste levensfase? Ook komen er diverse sprekers aan het woord, zoals een ervaringsdeskundige op het gebied van verdriet en rouw.

Zorg in de laatste levensfase

Ook bij Zuster Jansen wordt veel aandacht besteed aan het delen van kennis en ervaringen. Onze zorgverleners hebben jarenlange ervaring met het verlenen van palliatieve thuiszorg op maat. De gehele zorgverlening staat in het teken van het bieden van een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven. Rust en continuïteit bij u thuis én in het leven van uw naasten, dat is waar het om draait. Bekijk onze website voor meer informatie over palliatieve zorgverlening.

 

Onderwerpen