Lewy Body dementie

Lewy Body dementie is een vorm van dementie waarbij de verschijnselen sterk lijken op die van de ziekte van Parkinson. Ook zijn er diverse overeenkomsten met de ziekte van Alzheimer. Bij Lewy Body is er sprake van sterke schommelingen in de achteruitgang van het verstandelijk functioneren, en zien we symptomen die wijzen op de ziekte van Parkinson: stijfheid, trillen, een gebogen houding en problemen bij het lopen.

Omdat de ziektebeelden op bepaalde vlakken zo overeenkomen, wordt in het begin vaak de verkeerde diagnose gesteld. Dit kan verschillende problemen geven, omdat dan het risico bestaat dat patiënten de verkeerde medicatie krijgen. Daarom moet Lewy Body dementie op tijd worden vastgesteld.

De naam Lewy Body is als volgt ontstaan: in de hersencellen van dementiepatiënten die lijden aan deze vorm, bevinden zich zenuwcellen met ‘Lewy bodies’. Dit zijn abnormale inkapselingen van eiwithoudend materiaal. Bij Lewy Body patiënten bevinden de meeste afwijkingen zich in de hersenschors.

Welke symptomen horen bij Lewy Body?

Als de ziekte van Parkinson en Lewy Body dementie zo op elkaar lijken, waarom is het dan niet één en dezelfde ziekte? Eigenlijk is het een kwestie van definitie. Treden de dementieverschijnselen binnen één jaar na het ontstaan van de ziekte van Parkinson op, dan spreekt men van Lewy Body dementie. Komen de verschijnselen pas later in het verloop van de ziekte van Parkinson opzetten, dan is er echt sprake van Parkinsondementie.

In de vroege stadia van Lewy Body dementie kunnen aandachtsstoornissen behoorlijk opvallen. Het duurt vaak relatief lang voordat het geheugen en/of het uitvoeren van bepaalde handelingen merkbaar wordt aangetast. Er kunnen hallucinaties optreden, en de mensen die aan Lewy Body lijden kunnen erg gevoelig zijn voor de bijwerkingen van medicatie die ze krijgen voor deze hallucinaties.

Iemand met Lewy Body dementie kan de ene dag heel veel last hebben van de ziekte, terwijl het de volgende dag weer sterk meevalt. Ook de verschijnselen van Parkinson die we vaak terugzien, kunnen de ene dag erger zijn dan de andere. Er zijn veel bekende symptomen van dementie die eveneens veel voorkomen, zoals verwardheid, depressiviteit en wanen.

Whitepaper voor mantelzorgers en familie

‘Hoe moet ik omgaan met mijn naaste, als deze mij niet meer herkent?’ Wanneer u mantelzorger of familie bent van iemand met Alzheimer, heeft u zich dit misschien al eens afgevraagd. Zuster Jansen heeft een gratis whitepaper ontwikkeld, waarin dit soort belangrijke vragen worden beantwoord. Download deze gratis whitepaper hier.

Zuster Jansen biedt ondersteuning

Wanneer u te maken heeft met Lewy Body of één van de andere vormen van dementie, is het belangrijk dat u ondersteuning krijgt waar u die nodig heeft. Dat kan 24 uur per dag zijn, of juist alleen ‘s nachts of overdag. De zorgverleners van Zuster Jansen hebben veel ervaring met het verzorgen van mensen die lijden aan dementie, en kunnen ook u bieden wat u nodig heeft. Op deze manier is thuis blijven wonen gewoon mogelijk, en kan eventueel verblijf in een zorginstelling worden uitgesteld of zelfs voorkomen. Wilt u meer weten over dementie? Bekijk dan ook de andere artikelen in de Leefwijzer van Zuster Jansen.

 

Onderwerpen