Hartfalenverpleegkundige

Een hartfalenverpleegkundige is een verpleegkundige die er speciaal voor is opgeleid om mensen met hartfalen te begeleiden. Dit is een cardiologische aandoening waarbij mensen veel begeleiding en ondersteuning nodig kunnen hebben. Meestal werkt een hartfalenverpleegkundige in het ziekenhuis, bijvoorbeeld op de polikliniek of de afdeling cardiologie. Deze verpleegkundige heeft meer kennis van cardiologische aandoeningen dan een reguliere verpleegkundige, en moet bovendien ook ECG’s en echocardiografie kunnen lezen. De hartfalenverpleegkundige mag geen medicatie voorschrijven, maar heeft wel kennis van de medicijnen en kan bevindingen voorleggen aan een cardioloog.

Welke taken zitten er zoal in het takenpakket van de hartfalenverpleegkundige? Wij zetten er een aantal voor u op een rij:

  • Voorlichting geven over het ziektebeeld, met name over oorzaken, behandeling, symptomen en medicatie
  • Overleg plegen tussen de cardioloog of cardiologen en de verpleegafdeling
  • Patiënten observeren en eventueel overleggen met cardioloog over het behandelplan
  • Voorlichting geven over het leven met de ziekte (tips geven over voeding en leefstijl)
  • Patiënten leren hoe zij zichzelf kunnen observeren, en aangeven waar zij op moeten letten

Opleiding van hartfalenverpleegkundigen

Een hartfalenverpleegkundige heeft uiteraard een diploma verpleegkunde. Er moet voldoende ervaring zijn opgedaan op de verpleegafdeling cardiologie om in aanmerking te kunnen komen voor de opleiding hartfalenverpleegkundige. De opleiding is (alleen) op hbo-niveau te volgen, en bestaat uit een serie bijeenkomsten waarbij de theorie over hartfalen en andere hartaandoeningen besproken en getoetst wordt.

Hartproblemen en particuliere thuiszorg

Wanneer u door hartfalen of een andere cardiologische aandoening minder goed functioneert, kunt u kiezen voor particuliere thuiszorg op maat. Dit houdt in dat de ondersteuning precies wordt ingezet zoals u dat wenst. Wanneer de zorgverleners van Zuster Jansen voor u komen zorgen, onderhouden we het contact met uw hartfalenverpleegkundige. Wanneer er van onze kant vragen of twijfels zijn, of wanneer wij bepaalde ontwikkelingen of moeilijkheden signaleren, leggen we deze aan de verpleegkundige voor en kan er een passende oplossing worden gezocht. Meer informatie over onze zorg voor mensen met hartproblemen kunt u vrijblijvend aanvragen bij onze zorgcoördinator.

In de Leefwijzer van Zuster Jansen vindt u tevens meer handige, interessante informatie voor ouderen.

Onderwerpen