Preventief onderzoek: wanneer nodig?

Er zijn allerlei verschillende preventieve onderzoeken. De meeste onderzoeken worden verricht als hier vanwege leeftijd, familiegeschiedenis, geslacht of andere eigenschappen reden voor is. Voorbeelden van een preventief onderzoek zijn de preventieve griepprik, het laten maken van een uitstrijkje, het onderzoeken van de borsten en preventief hart- en vaatonderzoek. Door dit soort testen uit te voeren, kunnen bijvoorbeeld bepaalde vormen van kanker (of andere ziekten) in een vroeg stadium worden ontdekt. Hierdoor kan direct een passend behandelplan worden ingezet om erger te voorkomen.

Erfelijkheid kan een rol spelen bij het laten doen van een preventief onderzoek. Als bepaalde erfelijke ziektes (vaker) in de familie voorkomen, is de kans dat u deze aandoening krijgt sterker aanwezig. In overleg met uw arts kunt u bekijken welke preventieve onderzoeken in uw geval mogelijk zijn. Bij sommige aandoeningen is het bijvoorbeeld geen optie om aan preventie te doen. Het is dan van belang dat u weet waar u op moet letten qua symptomen en klachten. Zo kunt u er wel voor zorgen dat de ziekte, wanneer deze zich openbaart, in een vroeg stadium wordt ontdekt en behandeld.

Vaak leeftijdsgebonden

De meeste preventieve onderzoeken zijn leeftijdsgebonden, omdat de wetenschap heeft aangetoond dat mensen bij een bepaalde leeftijd meer risico ontwikkelen op bepaalde aandoeningen. Voorbeeld: een preventief borstonderzoek wordt gedaan bij vrouwen vanaf 50 jaar, en de leeftijd waarop een vrouw voor het eerst een uitnodiging krijgt voor een uitstrijkje (baarmoederhalskanker onderzoek) is 30 jaar. Sommige preventieve onderzoeken moeten ieder jaar worden uitgevoerd, maar het kan ook goed zijn dat er een aantal jaren tussen zit (bij de uitstrijkjes is dit bijvoorbeeld 5 jaar).

Toch is het niet per se de leeftijd die bepaalt wanneer iemand tot een risicogroep behoort. Bij de preventieve griepprik werkt het bijvoorbeeld anders. Tot deze risicogroep behoren onder andere de mensen die eerder ernstig ziek zijn geworden van de griep, diabetespatiënten of mensen die hartkwalen hebben (gehad).

In de andere artikelen van de Leefwijzer vindt u meer informatie over preventie, maar ook over andere onderwerpen die interessant kunnen zijn voor ouderen.

Onderwerpen