Wat is palliatieve zorg?

Wat is palliatieve zorg eigenlijk, en wat betekent deze hulp voor u en uw naasten? Palliatieve zorg is ondersteuning die u krijgt in de laatste levensfase, bijvoorbeeld omdat u te maken heeft gekregen met een terminale ziekte. Het is zorg die niet is gericht op het behandelen of tegengaan van de ziekte, omdat dit niet meer mogelijk is. Het verlichten van eventuele klachten staat daarom centraal, en de kwaliteit van leven wordt zo hoog mogelijk gehouden. Comfort, rust en een gevoel van veiligheid en vertrouwdheid zijn vaak erg belangrijk. Palliatieve zorg kan in een hospice worden ontvangen, maar steeds meer mensen kiezen ervoor om thuis te blijven wonen. Wanneer u dit ook wenst, kunt u kiezen voor reguliere thuiszorg of particuliere thuiszorg.

De mogelijkheden binnen particuliere zorg

Wat is palliatieve zorg die particulier wordt aangeboden? Het gaat bij particuliere zorg om hulp die u zelf regelt. Dat wil zeggen dat u zelf bepaalt welke soort en hoeveelheid zorg u afneemt, maar dat u ook zelf de zorg betaalt. Heeft u een indicatie voor palliatief terminale zorg, dan kunt u in aanmerking komen voor een persoonsgebonden budget. Met dit budget kunt u zelf (een gedeelte van de) zorg inkopen. U kiest dus zelf de zorgaanbieder die u graag zou willen inschakelen. Vaak kan een familielid, partner of zelfs uw huisarts hierbij helpen. Het is in alle gevallen verstandig om een vertrouwenspersoon in te schakelen, waarmee u uw wensen rondom het levenseinde bespreekt. Wanneer het voor u moeilijker wordt om beslissingen te nemen, weet deze persoon wat u het liefst zou willen en dat maakt de situatie voor iedereen makkelijker. De vertrouwenspersoon kan bijvoorbeeld uw partner zijn, maar ook een zoon of dochter, ouder of goede vriend/vriendin.

Palliatieve zorg aanvragen

Wanneer u een beroep wil doen op palliatieve zorg, voor uzelf of voor iemand in uw directe omgeving, kunt u palliatieve zorg aanvragen bij Zuster Jansen. Natuurlijk leggen wij u ook graag vrijblijvend uit wat u er allemaal voor moet of kunt regelen (denk aan persoonsgebonden budget), maar ook vertellen we u wat u kunt verwachten. Neem gerust contact op met onze zorgcoördinator voor meer informatie, en lees bijvoorbeeld ook de andere Leefwijzer artikelen over palliatieve zorg.

Onderwerpen