WTCG afgeschaft: wat nu?

In 2014 werd bekend dat de WTCG, ook wel Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten, zou worden afgeschaft. Dit was een tegemoetkoming die bedoeld was om de extra kosten te dekken die soms worden gemaakt wegens ziekte of een ernstige handicap. Waarom is deze regeling vervallen, denkt u dan misschien. In bepaalde gevallen was het zo dat chronisch zieke of gehandicapte mensen geen extra kosten maakten, maar wel de tegemoetkoming kregen vanuit de WTCG. Het budget moest dus efficiënter worden verdeeld en om dat mogelijk te maken, is de WTCG afgeschaft en is er ruimte gekomen voor nieuwe mogelijkheden.

Gemeentelijke regeling biedt uitkomst

Wat is WTCG? De Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten was een landelijke regeling, maar sinds die is afgeschaft hebben diverse gemeenten een plaatselijke regeling in het leven geroepen. Het is in veel gevallen dus nog steeds mogelijk om een beroep te doen op een tegemoetkoming in de kosten bij chronische ziekte en ernstige handicaps. Per gemeente kunnen deze WTCG achtige regelingen wel sterk van elkaar verschillen, bovendien moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen als u aanspraak wil maken op de tegemoetkoming. Voorbeelden van deze eisen kunnen zijn dat u uw verplichte eigen risico al heeft benut, dat uw inkomen aan de eisen voldoet en dat u aantoonbaar inwoner bent van de gemeente. Wilt u meer weten over de regelingen bij u in de buurt? Neem dan contact op met uw gemeente.

Particuliere zorg voor chronisch zieken

Heeft u als chronisch zieke of als iemand met een handicap (meer) verzorging en verpleging nodig? Dan kunt u ook kiezen voor particuliere thuiszorg. Zuster Jansen kan zorg bieden zolang dat nodig is. Dit hoeft niet per se 24 uur per dag, het is ook mogelijk dat we alleen overdag of alleen ‘s nachts ondersteuning bieden. Particuliere thuiszorg is zorg waar u zelf voor betaalt, maar wanneer u een indicatie heeft kunt u wel in aanmerking komen voor een pgb. Met dit persoonsgebonden budget kunt u vervolgens (een deel van) de kosten opvangen. In de Leefwijzer van Zuster Jansen vindt u meer interessante informatie over wet- en regelgeving, maar ook over ouderengeneeskunde en gerelateerde onderwerpen.

Onderwerpen