Psychische problemen bij ouderen signaleren

Er zijn veel ouderen die in meer of mindere mate te maken hebben met psychische problemen. Deze klachten kunnen sterk variëren per persoon en per situatie. De klachten kunnen ook heel verschillende oorzaken hebben. Het is ontzettend belangrijk om psychische problemen bij ouderen op tijd te herkennen. Het kunnen namelijk symptomen zijn van een onderliggende ziekte of stoornis, maar de klachten zelf kunnen juist ook weer andere klachten tot gevolg hebben. Problemen met het geheugen of de concentratie kunnen bijvoorbeeld tot veel frustratie en daardoor zelfs depressie leiden. We noemen hieronder enkele voorbeelden van psychische problemen bij ouderen:

 • somberheid
 • onrust
 • angst
 • eenzaamheid
 • irritatie/frustratie
 • problemen met geheugen
 • problemen met concentratie
 • vermoeidheid
 • verwarring
 • minder sociaal (terugtrekken uit sociale leven)
 • minder interesse in dingen die u eerder wel leuk vond

Problemen door ziekte of lichamelijke klachten

Psychische problemen kunnen ontstaan door ziekte of lichamelijke klachten. Voorbeeld: iemand die rolstoelgebonden is, door een ongeluk of ziekte, kan zich erg somber gaan voelen omdat hij/zij bepaalde dingen niet meer kan ondernemen zoals dat eerder kon. Deze somberheid kan leiden tot depressie, en een depressie kan ook weer lichamelijke klachten tot gevolg hebben. Om deze redenen moet men bij ouderen extra alert zijn als het gaat om het signaleren van dit soort problemen. Kwetsbare ouderen zijn niet alleen de ouderen die zelfstandig wonen, maar ook de ouderen die verblijven in een woonzorgcomplex, een verzorgingshuis of verpleeghuis.

Twijfelt u?

Het is niet altijd makkelijk om psychische problemen bij uzelf of bij andere ouderen te herkennen. Soms zijn de gevoelens er wel, maar is het lastig om erover te praten. Als u vermoedt dat u op welke manier dan ook te maken heeft met psychische problemen of kwetsbaarheid, is het verstandig om contact op te nemen met de huisarts. Deze kan dan bepalen wat voor klachten u precies heeft, maar ook waar deze problemen vandaan komen en of er een passende behandeling kan worden ingezet. In veel gevallen kunnen de problemen namelijk grotendeels worden opgelost, door bijvoorbeeld medicatie, therapie of het bevorderen van zelfredzaamheid op andere manieren.

Meer informatie over preventie, ouderen en ouderengeneeskunde vindt u in de andere artikelen van de Leefwijzer van Zuster Jansen.

Onderwerpen