E-health in de gezondheidszorg

Boeken zijn veranderd in e-books, telefoons in smartphones en tegenwoordig kunnen we alle elektrische apparaten van een afstand bedienen: het was slechts een kwestie van tijd voor dit soort innovatieve oplossingen ook ingezet zouden worden in de gezondheidszorg. We spreken in dit geval van e-health. Het gaat hierbij niet om digitale verpleegkundigen, maar om een systeem van technologie dat wordt gebruikt om de gezondheid en de gezondheidszorg te ondersteunen en te verbeteren. U als cliënt kunt dankzij e-health beter de regie nemen over uw eigen situatie. Zelfmanagement wordt tenslotte steeds belangrijker: niet alleen voor zorginstellingen, maar ook de overheid en de zorgverzekeraars dragen meer verantwoordelijkheid voor de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van ouderen.

Het doel van e-health

Bij e-health gaat het om een aantal toepassingen die vrijwel allemaal gebruikmaken van het internet. Deze toepassingen worden gebruikt om informatie of producten/diensten aan te bieden. Bij e-healtj kunt u bijvoorbeeld denken aan een patiëntenportaal om diverse diensten samen te brengen, maar ook aan een digitaal gezondheidsdossier waarin u alle informatie over uw gezondheid op te slaan en te beheren. Het doel van e-health is niet alleen om het beheren en beschikbaar maken van informatie gemakkelijker te maken, het gaat ook om het creëren van een samenwerking tussen de diverse disciplines en de cliënt. Er moet in principe een waterdicht netwerk ontstaan waarin de juiste informatie voor de juiste persoon beschikbaar is en de cliënt te allen tijde inzicht heeft in de ontwikkelingen.

Steeds meer hulp op afstand

E-health wordt ook wel gezondheid 2.0 genoemd, maar u kunt hierbij ook denken aan termen als domotica, internettherapie, telemedicine en zorg op afstand. Het houdt allemaal in dat men steeds meer gebruik zou moeten kunnen maken van gezondheidsdiensten, op afstand en met behulp van ICT. De fysieke aanwezigheid van een hulpverlener hoeft zo niet ingezet te worden als het niet noodzakelijk is, waardoor de verschillende diensten efficiënter kunnen worden ingezet. Overigens valt ook e-mailwisseling met zorgverleners onder e-health, iets wat we steeds vaker terugzien anno 2016.

In de Leefwijzer van Zuster Jansen vindt u meer interessante informatie over ouderengeneeskunde en gerelateerde onderwerpen.

Onderwerpen

error: