Ouderenmishandeling

Ouderenmishandeling komt helaas nog veel voor. Naar schatting vindt jaarlijks bij ongeveer 200.000 ouderen (65-plussers) mishandeling plaats. Het gaat hierbij vooral om mishandeling in huiselijke kring, zoals mishandeling door een partner, familie of gezinsleden. Ook komt ouderenmishandeling in de zorg voor (slechts bij 1 procent van de bekende gevallen), waarbij ouderen (vaak onbewust) worden mishandeld in een zorginstelling. Dit kan gebeuren als de zorgverlener de zorg van een patiënt niet meer aankan. Daarnaast kan ouderenmishandeling op straat plaatsvinden, bijvoorbeeld door beroving of door het uitschelden van ouderen.

Lichamelijke en psychische mishandeling

Vormen van ouderenmishandeling zijn bijvoorbeeld lichamelijke mishandeling en psychische mishandeling. Het kan gaan om slaan, schoppen, uitschelden, isoleren of verwaarlozen. Ook financiële uitbuiting is een vorm van ouderenmishandeling, waarbij de kenmerken helaas minder zichtbaar zijn. Bij de laatstgenoemde vorm van ouderenmishandeling kan het bijvoorbeeld gaan om het afrekenen van eigen boodschappen wanneer boodschappen doen wordt uitbesteed, of om het maken van gedwongen aanpassingen in het testament.

Bewust versus onbewust

Ouderenmishandeling hoeft niet per se bewust te zijn. Het kan bijvoorbeeld zijn dat een oudere wordt opgesloten, omdat hij of zij anders gaat dwalen. Of dat er kalmeringsmiddelen worden toegediend, zodat de oudere rustiger is gedurende de dag. Dit zijn voorbeelden van onbewuste ouderenmishandeling: het is goed bedoeld, maar het mag niet.

Hoe herkent u ouderenmishandeling?

Ouderenmishandeling is te herkennen aan de volgende punten (afkomstig van de website van de Rijksoverheid):

  • zichtbaar letsel;
  • overdreven schrikreactie bij een onverwachte aanraking;
  • onsamenhangende verklaringen over verwondingen;
  • depressies of onverklaarbare angst;
  • schichtig of teruggetrokken gedrag;
  • onverklaarbare uitgaven;
  • onbetaalde rekeningen en aanmaningen;
  • lege koelkast.

Meldpunt ouderenmishandeling

Wanneer u vermoedt dat er sprake is van ouderenmishandeling, kunt u aangifte doen via Veilig Thuis. Dit is het meldpunt voor ouderenmishandeling, maar ook voor andere vormen van mishandeling. U krijgt via een aantal stappen advies over wat u het beste kunt doen in uw situatie.

Meer informatie die nuttig of interessant kan zijn voor ouderen vindt u in onze Leefwijzer.

Onderwerpen