Zelfstandig wonen voor ouderen

Zelfstandig wonen als oudere: veel mensen vinden dat erg belangrijk. Ouderen blijven het liefst zo lang mogelijk zelfstandig en onafhankelijk, en ook de maatschappij van tegenwoordig is daar steeds meer op ingesteld. Gemeenten hebben nu de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat ouderen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen, ook als zij te maken hebben met ziekte, een handicap of andere ingrijpende omstandigheden. Door meer hulpmiddelen beschikbaar te stellen en de juiste verzorging ook thuis te bieden, moet zelfstandig wonen voor ouderen meer vanzelfsprekend worden en geen luxe. Wanneer u zorg nodig heeft en deze graag thuis wil ontvangen, kunt u onder andere kiezen voor particuliere thuiszorg door Zuster Jansen. Wij bieden nachtzorg, 12-uurs zorg en 24-uurs zorg zodat iedereen die het nodig heeft, ondersteund kan worden.

Gedeeltelijk zelfstandig wonen ouderen

Natuurlijk is het ook mogelijk om gedeeltelijk zelfstandig te (gaan) wonen als oudere. We hebben het dan bijvoorbeeld over wooncomplexen speciaal voor ouderen, die in meer of mindere mate zorg nodig hebben. U kunt hier doen wat u zelf wilt, en als u er afspraken over hebt gemaakt komt er regelmatig een schoonmaakhulp of thuiszorg medewerker bij u thuis. Wanneer u in een dergelijk wooncomplex woont, is het vaak makkelijker om dit soort voorzieningen te regelen en ontstaat er ook een natuurlijk contact met andere bewoners. Er worden vaak activiteiten en uitstapjes georganiseerd, waar u aan kunt deelnemen als u dat wil.

Andere woonvoorzieningen waarin u (voor een groot deel of helemaal) zelfstandig woont zijn bijvoorbeeld aanleunwoningen. Deze woningen bevinden zich vlakbij een verpleeg- of verzorgingshuis, soms zelfs op het terrein, maar zijn bedoeld voor mensen die redelijk mobiel zijn en geen grote gezondheidsproblemen hebben.

Zoals u leest, kunt u op basis van uw gezondheid en uw persoonlijke voorkeur een keuze maken van een woonvoorziening die bij u past. In uw eigen huis blijven wonen is een mogelijkheid wanneer u een beroep doet op passende zorg, maar u kunt ook de zorg zelf opzoeken en u aanmelden voor een woning in een speciaal complex of een aanleunwoning.

Drie belangrijke tips voor zelfstandig wonende ouderen

Woont u zelfstandig en wilt u dat graag zo houden? Dan hebben we hier enkele belangrijke tips die ervoor kunnen zorgen dat uw situatie zo lang mogelijk blijft zoals u dat graag ziet.

  • Kies voor hulpmiddelen of vraag erom als dit nodig is (krukken, rolstoel, etc.)
  • Beoordeel uw woning en bekijk of er mogelijke (val)risico’s zijn (meer hierover leest u in ons artikel over valpreventie)
  • Schakel hulp in wanneer er behoefte aan is: kies bijvoorbeeld voor enkele uurtjes thuiszorg per week of laat eens in de twee weken een schoonmaakhulp komen.

Soms schamen ouderen zich en vinden ze het lastig om de juiste hulp te vragen. Zelfstandig wonende ouderen doen er echter goed aan om aan hun omgeving kenbaar te maken wat ze nodig hebben om goed zelfstandig te kunnen functioneren. Om hulp vragen kan het dagelijkse leven al snel veel gemakkelijker maken! In de Leefwijzer van Zuster Jansen vindt u meer informatie over ouderen, ouderengeneeskunde en aanverwante onderwerpen.

Onderwerpen