Gedragsstoornis bij ouderen

Gedragsstoornissen bij ouderen kunnen diverse oorzaken hebben. Wanneer iemands karakter dusdanig verandert dat u diegene eigenlijk niet meer herkent, kan er zeker sprake zijn van een medische (vaak psychische) oorzaak. Het kan zijn dat de persoon in kwestie zelf niet eens doorheeft dat er een gedragsverandering is ontstaan. Daarom is het belangrijk om de reden van dit gedrag te ontdekken. Zeker als er bijvoorbeeld sprake is van een depressie of psychose, is het van belang om de juiste oorzaak te vinden. Hier kan dan namelijk een passend behandelplan voor worden ingezet, waardoor de gedragsstoornis niet uit de hand loopt.

Een gedragsstoornis kan namelijk vervelende situaties tot gevolg hebben. Zo kan iemand agressief worden, en zichzelf of een ander iets aandoen. Ook verzamelwoede en apathie kunnen symptomen zijn van een onderliggende gedragsstoornis.

Oorzaken van gedragsverandering

Bij een gedragsstoornis kunnen allerlei emoties en uitingen voorkomen. Zo kan iemand meer boos zijn, maar ook veel angst voelen, in paniek raken, hallucineren, somber zijn, moeite hebben met stil zitten, overdreven vrolijk zijn, van heel vrolijk naar heel somber gaan, etc.

Zoals gezegd zijn er verschillende oorzaken van gedragsstoornissen. Om tot een diagnose te kunnen komen, wordt vaak rekening gehouden met verschillende ‘externe’ factoren. Hierbij kunt u denken aan de omgeving van de patiënt, de levensstijl, het medicatiegebruik en het slaappatroon. Voorbeelden van situaties waarin gedragsverandering bij ouderen voorkomt, zijn:

  • Depressie
  • Delier
  • Psychose
  • Slaapstoornis
  • Dementie
  • Persoonlijkheidsstoornis
  • Overmatig en/of door elkaar gebruiken van medicatie

Behandelen van gedragsstoornis ouderen

Allereerst moet er natuurlijk grondig onderzoek verricht worden, waarbij een duidelijke en goed onderbouwde diagnose gesteld wordt. Een delier en dementie zijn vaak de eerste aandoeningen/problemen die de artsen proberen uit te sluiten. Na het stellen van de juiste diagnose, wordt een volledig behandelplan opgezet. Vaak bestaat de behandeling uit medicijnen, therapie en een combinatie daarvan. Wanneer de oorzaak voor gedragsstoornis bij ouderen uitgebreider blijkt te zijn, zoals in het geval van dementie, kan het zijn dat verblijf in een zorginstelling moet worden overwogen. Dat ligt uiteraard volledig aan de aard en de ontwikkeling van de aandoening in kwestie.

In de Leefwijzer van Zuster Jansen vindt u meer informatie over ouderengeneeskunde, ouderen, Alzheimer en andere interessante onderwerpen.

Onderwerpen