Wat kan een ergotherapeut betekenen voor ouderen?

Ergotherapie is een vorm van paramedische zorg, net als fysiotherapie of logopedie. Ergotherapeuten hebben als doel om mensen te helpen de dagelijkse activiteiten weer uit te voeren als dat door omstandigheden niet of moeilijker ging. Wanneer iemand bijvoorbeeld lichamelijke of psychische problemen heeft die simpele handelingen belemmeren, kan een ergotherapeut worden ingeschakeld. Ook bij revalidatie na een ongeluk is vaak een ergotherapeut nodig. Ergotherapie kan dus voor veel mensen een oplossing zijn en is over het algemeen niet leeftijdsgebonden.

Door de vergrijzing stijgt het aantal ouderen. De levensverwachting wordt eveneens hoger en het is steeds meer van belang dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig blijven. Het kan dus zijn dat u al heel lang thuis woont, maar dat bepaalde handelingen steeds moeilijker worden. Een ergotherapeut kan dan helpen.

Wanneer schakelt u een ergotherapeut in?

Een ergotherapeut helpt dus wanneer bepaalde handelingen niet goed meer kunnen worden uitgevoerd. Een lichamelijke of psychische aandoening kan hier de oorzaak van zijn. Denk aan de ziekte van Parkinson, een beroerte, maar ook geheugenproblemen, dementie of depressie. Met een ergotherapeut gaat u aan de slag om de normale, alledaagse handelingen weer onder de knie te krijgen. Een praktische aanpak staat centraal en er wordt echt gekeken naar activiteiten die voor u als cliënt belangrijk zijn. Voorbeelden van handelingen die u samen kunt oefenen zijn douchen, opstaan, schrijven, tuinieren, een boterham smeren en een dagplanning maken. Het gaat dus om zeer uiteenlopende activiteiten, waarbij u zelf kunt aangeven aan welke handelingen u graag zou willen werken.

Dit kunt u ongeveer verwachten

De ergotherapeut werkt samen met andere behandelend artsen en begeleiders die bij uw situatie betrokken zijn. Zo kan optimaal worden gewerkt aan het verbeteren van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid. De therapeut komt altijd bij u thuis. Allereerst vindt er een gesprek plaats, waarin alle aspecten van de situatie worden besproken. Hoe gaat het nu met u, waar heeft u moeite mee, wat zijn uw interesses en wat zou u graag zien verbeteren aan de huidige situatie? Als er sprake is van een verzorger of mantelzorger, dan wordt deze ook betrokken bij dit gesprek. Vervolgens wordt een behandelprogramma samengesteld, waarbij verschillende invalshoeken centraal staan. Er wordt bijvoorbeeld geconcentreerd op de vaardigheden die (opnieuw) worden aangeleerd, op eventuele woningaanpassingen die kunnen worden gedaan en op voorlichting voor de sociale omgeving.

De vergoeding voor ergotherapie

Vanuit de basisverzekering worden standaard 10 uren ergotherapie per jaar vergoed. Heeft u hierna méér uren nodig? Dan moet u een nieuwe verwijzing regelen. Houd er wel rekening mee dat veel zorgverzekeraars afspraken hebben gemaakt met bepaalde zorgverleners. Het kan dus zijn dat u de 10 uur therapie bij de ene zorgverlener wel vergoed krijgt, maar als u naar een andere gaat niet. Vraag hier van tevoren naar bij uw zorgverzekeraar.

Wilt u meer lezen over ouderengeneeskunde of andere relevante onderwerpen? Bekijk dan ook de andere artikelen in de Leefwijzer van Zuster Jansen.

 

 

Onderwerpen