Wet Bopz

Wet Bopz staat voor Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen. De wet geeft een omschrijving van de situatie waarin iemand ongewild (met dwang) mag worden opgenomen om te worden behandeld in een psychiatrisch ziekenhuis. De wet is van toepassing bij dwangopname en beschrijft de regels, rechten en plichten die hierbij zijn bepaald vanuit de overheid.

Wat is dwangopname?

Wanneer iemand psychotisch is en geen behandeling krijgt, kan de situatie gevaarlijk worden. Doorgaans accepteren psychotische mensen geen hulp en beseffen ze niet dat behandeling nodig is. Zij hebben vaak geen ziektebesef, of zijn ze onbereikbaar voor buitenstaanders. Wanneer alles al geprobeerd is kan er soms geen andere mogelijkheid zijn dan het afdwingen van een behandeling of opname in een psychiatrisch ziekenhuis.

Wanneer mag onvrijwillige opname plaatsvinden?

Iemand met dwang op laten nemen in een ziekenhuis mag alleen wanneer degene een gevaar vormt voor zichzelf en/of voor anderen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer er sprake is van een psychische stoornis zoals een psychische aandoening, verstandelijke beperking of dementie. Als dit gevaar niet op een andere manier kan worden weggenomen, mag onvrijwillige opname plaatsvinden in een psychiatrisch ziekenhuis.

Hoe kunt u een opname bewerkstelligen?

Onder de Wet Bopz kan iemand onder dwang worden opgenomen via twee verschillende procedures. De eerste is via de Inbewaringstelling (IBS). Hierbij gaat het om een spoedprocedure waarbij de patiënt binnen 24 uur kan worden opgenomen. Verder is er de weg van de rechterlijke machtiging (RM). Hierbij is er meer tijd om de noodzaak van de opname eerst te beoordelen.

Regels binnen de Wet Bopz

De regels die gelden binnen de Wet Bopz zijn anders bij dementerenden en verstandelijk beperkten dan bij mensen met een psychische aandoening. Het verschil kunt u vinden op de website van Dwang in de zorg. Hier vindt u alle regels die gelden voor u als cliënt, directbetrokkene of professional binnen de gezondheidszorg. Ook vindt u hier welke rechten u heeft wanneer u te maken heeft met dwangopname.

Meer informatie over wet- en regelgeving binnen de zorg vindt u in de Leefwijzer van Zuster Jansen.

Onderwerpen