Eenzaamheid ouderen

Eenzaamheid bij ouderen is een groot probleem, dat helaas in lang niet alle gevallen herkend én erkend wordt. De vergrijzing is in volle gang, dit maakt het des te meer belangrijk dat eenzaamheid bij ouderen zoveel mogelijk wordt tegengegaan. Niet alleen de ouderen zelf kunnen hierbij helpen, ook steun vanuit de omgeving, de gemeente en zelfs van de overheid is hierbij erg belangrijk. Eenzaamheid bij ouderen komt niet alleen voor bij ouderen die nog zelfstandig wonen, maar ook veel bij ouderen die verblijven in een zorginstelling. Zij hebben misschien hun partner thuis moeten laten omdat ze zelf meer zorg nodig hadden, en missen ook de vertrouwde omgeving waar ze zo lang hebben gewoond. Eenzaamheid bij ouderen is niet alleen vervelend en verdrietig, maar zeker ook gevaarlijk voor de gezondheid. De depressieve gevoelens die ontstaan kunnen bijvoorbeeld ondervoeding, slechte nachtrust en verwardheid tot gevolg hebben.

Eenzaamheid bij ouderen tegengaan

Eenzame ouderen zijn dat in veel gevallen omdat ze letterlijk vaak alleen zijn. Het kan zijn dat hun partner is overleden, of dat ze gedwongen apart moesten gaan wonen vanwege een zorgbehoefte. Ook weinig contact met leeftijdsgenoten en familie kan ervoor zorgen dat eenzame gevoelens de kop op steken. Eenzaamheid kan onder andere worden tegengegaan door over de gevoelens te praten. Veel ouderen vinden dat echter moeilijk. Ze willen niemand tot last zijn, willen geen medelijden en zouden het ook niet prettig vinden als mensen zich verplicht voelden om bij ze langs te gaan. Jammer, want meestal zijn deze gevoelens onterecht. Bent u eenzaam en zijn er geen familieleden die in de buurt wonen om contact met u te houden? Dan kunt u bijvoorbeeld ook een beroep doen op vrijwilligerszorg. Er zijn verschillende instanties die regelen dat er regelmatig contactmomenten zijn tussen ouderen en een zogenaamde ‘buddy’. Wilt u weten wat er in uw buurt allemaal geregeld is voor ouderen? Dan kunt u bijvoorbeeld terecht bij uw gemeente.

Een stap in de goede richting

Ook deelnemen aan diverse activiteiten kan ervoor zorgen dat eenzame ouderen zich weer prettiger gaan voelen. Denk hierbij aan sporten of deelname aan een wekelijkse activiteit: bijvoorbeeld bij een leesclub, een kookclub of een wandelvereniging. Er worden vaak speciale activiteiten voor ouderen georganiseerd, waaronder complete dagjes uit. Voelt u zich dikwijls eenzaam en wilt u daar graag iets aan doen? Bespreek deze kwestie dan ook met uw huisarts of met een goede vriend of vriendin. Mensen in uw omgeving kunnen soms meer voor u doen dan u zelf denkt.

In de Leefwijzer van Zuster Jansen leest u meer over ouderen, ouderengeneeskunde, gezonde voeding en beweging. Wellicht vindt u daar ook tips en adviezen die u in het dagelijkse leven kunnen helpen.

Onderwerpen