Wat is geriatrie: geriatrische aandoeningen uitgelicht

Wat is geriatrie? Geriatrie is het specialisme dat zich richt op ouderen die lijden aan één of meerdere aandoeningen. Er is vaak sprake van een combinatie van problemen, die gericht aangepakt moeten worden. In de geriatrie werken daarom diverse disciplines met elkaar samen, om ziektes bij ouderen te ontdekken en zo efficiënt en effectief mogelijk te behandelen. Het kan bij geriatrische aandoeningen gaan om sociale, lichamelijke en psychologische problemen. In dit artikel leggen we u uit over de diverse aandoeningen bij ouderen, en over het belang van een gestroomlijnd behandelplan.

De diverse ziektes bij ouderen

Zoals gezegd kunnen de diverse geriatrische aandoeningen op sociaal, psychologisch of lichamelijk vlak zijn en gaat het vaak om een combinatie. Voorbeeld: iemand heeft een ziekte of een lichamelijke handicap en die situatie veroorzaakt depressieve gevoelens. Er is dan sprake van problemen die elkaar ook nog eens kunnen versterken. De precieze oorzaak van het probleem achterhalen is heel belangrijk. Soms kan dit met een ingreep of medicijnen, maar het kan ook zijn dat therapie de juiste oplossing is. Kan een handicap niet verholpen worden, dan is het belangrijk dat de patiënt wordt geleerd om te gaan met de beperkingen. Depressieve gevoelens kunnen hierdoor verminderen of verdwijnen. Kortom: voor iedereen is een ander plan nodig en een behandeling kan op meerdere vlakken plaatsvinden.

Hieronder meer voorbeelden van geriatrische aandoeningen:

  • ondervoeding
  • incontinentie
  • depressie
  • verwardheid
  • dementie
  • vallen
  • mobiliteitsstoornis
  • psychische stoornissen

Extra zorg waar dat nodig is

Sommige aandoeningen bij ouderen vereisen wat meer zorg. Moet u regelmatig een arts bezoeken, maar merkt u dat u thuis niet goed meer zelfstandig functioneert? Dan kan (particuliere) thuiszorg een welkome ondersteuning voor u zijn. Zuster Jansen bijvoorbeeld kan dag en nacht particuliere thuiszorg bieden als dit nodig is. Ook als er alleen overdag of ‘s nachts een professionele zorgverlener aanwezig moet zijn, kunt u ons inschakelen. Wij kunnen met u meegaan naar de arts als u dit wenst, en begeleiden u ook bij andere activiteiten. Wilt u meer weten over onze zorg- en dienstverlening? Kijk dan op onze website. In onze Leefwijzer geven we u graag meer informatie over ouderen en aanverwante onderwerpen.

Onderwerpen