Revalidatiecentrum

In een revalidatiecentrum kunt u terecht als u moet revalideren, nadat u bijvoorbeeld te maken heeft gekregen met een ongeluk, ziekte of een ingrijpende operatie. Vaak houdt revalideren in dat iemand iets ‘opnieuw’ moet leren: lopen bijvoorbeeld, na een heupoperatie. Revalideren kan een langdurig proces zijn, afhankelijk van wat u precies heeft meegemaakt en welke lichamelijke functies daarbij zijn aangetast. In een revalidatiecentrum is alle hulp en begeleiding beschikbaar die nodig is om u te helpen. In een revalidatiecentrum kunt u voor een korte tijd worden opgenomen, maar dat hoeft niet zo te zijn: er zijn vaak ook deeltijdbehandelingen of dagbehandelingen mogelijk.

Welke soorten revalidatie zijn er?

Revalideren doet iemand wanneer er door ziekte, ongeval of een aangeboren aandoening sprake is van een lichamelijke beperking. Er wordt bij revalideren onderscheid gemaakt tussen neurologische en niet-neurologische aandoeningen. Dit onderscheid is er om een specifiek revalidatietraject voor iemand te kunnen bepalen. Naast deze vormen van medisch specialistische revalidatie, bestaat er ook geriatrische revalidatie. Deze vorm vindt doorgaans plaats in verpleeghuizen, onder toeziend oog van een geriater of specialist in ouderengeneeskunde. Revalidatie voor ouderen is meestal nodig wanneer de persoon in kwestie een heup of knie heeft laten vervangen, een CVA (beroerte) heeft gehad of wanneer er ernstig functieverlies is ontstaan na een ingreep of ziekte.

Thuis revalideren met Zuster Jansen

Wanneer u bijvoorbeeld geopereerd bent aan uw heup en er laagcomplexe zorg nodig is, kunt u deze ook aan huis ontvangen. Zuster Jansen biedt particuliere thuiszorg, die in overleg ‘s nachts, overdag of juist 24 uur per dag kan worden ingezet. Zo hoeft er geen familielid te zijn dat de hele dag voor u zorgt, en hoeft u ook niet in een zorginstelling of revalidatiecentrum te verblijven om de hulp te ontvangen die u nodig heeft. Thuis revalideren is in dit soort gevallen prima mogelijk. De zorgverleners van Zuster Jansen bieden niet alleen verzorging en verpleging, ook kunnen ze met u mee gaan wanneer u uw arts moet bezoeken voor controle. Wilt u meer weten over onze zorg- en dienstverlening? Bekijk dan onze website. Meer interessante artikelen over ouderengeneeskunde, ouderen en andere onderwerpen vindt u in de Leefwijzer.

Onderwerpen