Dialyseverpleegkundige

Dialyseverpleegkundigen zorgen voor mensen die een nierfunctiestoornis hebben. Bij deze mensen werken de nieren niet goed, of zelfs helemaal niet meer. Er zijn dan bepaalde dialysetechnieken die worden ingezet, waarbij de functies van de nieren gedeeltelijk overgenomen kunnen worden. Een dialyseverpleegkundige is het aanspreekpunt voor mensen met nierproblemen die een behandeling krijgen of afwachten. Ze kunnen hun vragen stellen, advies vragen en ze krijgen voorlichting over hoe ze moeten omgaan met de dialyseapparatuur. Daarnaast is leven met nierproblemen niet altijd gemakkelijk, er moet in het dagelijks leven met verschillende zaken rekening gehouden worden. Ook daarover krijgt u meer uitleg van de dialyseverpleegkundige.

De taken van een dialyseverpleegkundige

Een dialyseverpleegkundige ziet patiënten regelmatig terug voor een behandeling. Het onderzoeken, het stellen van een diagnose en het opstellen van een behandelplan zijn taken die de nefrologen (nierspecialisten) allemaal doen in samenwerking met de dialyseverpleegkundigen. Ook wordt er door de verpleegkundige contact onderhouden met andere hulpverleners die bij u betrokken kunnen zijn. Denk aan maatschappelijk werkers, chirurgen, diëtisten en zelfs technici. Interesse voor techniek is een eigenschap die u vaak terug zult zien bij dialyseverpleegkundigen: zij moeten tenslotte ook storingen in het dialyseapparaat tot op zekere hoogte kunnen constateren en oplossen.

Particuliere thuiszorg ondersteunt bij dialyse

Mensen met nierproblemen, zoals een nierfunctiestoornis, kunnen ook thuis behandeld worden. Wanneer u particuliere thuiszorg ontvangt van Zuster Jansen, kunnen we u bijstaan in het gebruik van uw dialyseapparatuur. U heeft van de dialyseverpleegkundige geleerd hoe u deze moet gebruiken, en wij ondersteunen u daarbij. Bij vragen, twijfels of storingen nemen onze zorgverleners direct contact op met de verpleegkundige om een oplossing te zoeken. Ook kunnen we u begeleiden wanneer u de dialyseverpleegkundige moet bezoeken. Kortom: u bent in goede handen.

Meer informatie over specifieke verpleegkundigen, maar ook over ouderengeneeskunde en andere interessante onderwerpen vindt u in de Leefwijzer van Zuster Jansen.

Onderwerpen