Nabestaandenpensioen: waar heeft u recht op als uw partner overlijdt?

Wanneer iemand onverhoopt overlijdt, zijn er regelingen die ervoor kunnen zorgen dat uw nabestaanden financieel worden bijgestaan. Een voorbeeld daarvan is het nabestaandenpensioen. Wat is nabestaandenpensioen? Er bestaan verschillende vormen van deze regeling, waaronder een nabestaandenuitkering of een levensverzekering. In dit artikel vertellen we u meer over de diverse soorten nabestaandenpensioenen.

Algemene nabestaandenwet (Anw)

Met de Algemene nabestaandenwet krijgen nabestaanden onder bepaalde voorwaarden een basisuitkering. Deze voorwaarden worden uitgebreid behandeld op de website van de Rijksoverheid. Voor een Anw geldt bijvoorbeeld dat de overleden partner op de dag van overlijden in Nederland moest wonen of werken. Iedere inwoner van Nederland is namelijk automatisch verzekerd voor de Algemene Nabestaandenwet. Het kan echter ook zijn dat uw partner verzekerd was voor een nabestaandenuitkering in een land van de Europese Unie, een land binnen de EER (Europese Economische Ruimte) of een land waarmee Nederland een verdrag over sociale zekerheid gesloten heeft. Dan kunt u eveneens recht hebben op een (gedeeltelijke) Anw.

Levensverzekering

Een particuliere levensverzekering kan worden afgesloten wanneer u er zeker van wil zijn dat uw partner na uw overlijden extra inkomsten ontvangt. Met dit geld kunnen bijvoorbeeld schulden worden afgelost, of kan eventuele verzorging van de nabestaande worden geregeld.

Nabestaandenpensioen van de zaak

Wat is nabestaandenpensioen van de zaak? U kent het ‘gewone’ pensioen, dat u opbouwt via uw werkgever. Wanneer een overleden partner in loondienst werkte, heeft de nabestaande meestal recht op een aanvullend nabestaandenpensioen via deze werkgever. Het bedrag van de uitkering komt bovenop het geld dat vanuit de Anw wordt uitgekeerd.

Een nabestaandenpensioen van de zaak kan op verschillende manieren worden ingericht. Zo is er een nabestaandenpensioen op opbouwbasis, waarbij ieder jaar pensioenafspraken worden opgebouwd en het recht op nabestaandenpensioen niet vervalt. Ook is er een nabestaandenpensioen op risicobasis. Hierbij bestaat letterlijk het risico dat de nabestaande geen uitkering krijgt. De specifieke rechten hangen bijvoorbeeld af van of de overleden partner in loondienst was op het moment van overlijden.

Ook voor ex-partners

Bent u gescheiden, en overlijdt uw ex-partner? Dan kan het zijn dat u recht heeft op een deel van het opgebouwde nabestaandenpensioen. Het gaat dan om het deel dat is opgebouwd vóór de scheiding. Dit heet een ‘bijzonder nabestaandenpensioen’.

Voor specifieke informatie over een mogelijk nabestaandenpensioen en de hoogte daarvan, kunt u het beste contact opnemen met uw pensioen-uitvoerder. In de Leefwijzer van Zuster Jansen leest u meer interessante artikelen op het gebied van wet- en regelgeving binnen de zorg.

Onderwerpen