Keukentafelgesprek: tips voor de mantelzorger

Met dit artikel richten wij ons graag tot u, als mantelzorger. Vindt er een keukentafelgesprek plaats met de gemeente, dan heeft u namelijk een belangrijke rol te vervullen tijdens dit gesprek. U betekent waarschijnlijk dagelijks of wekelijks al veel voor de persoon die u verzorgt, maar dit zal niet altijd makkelijk zijn. Tijdens het keukentafelgesprek geeft u aan welke zorg u momenteel verleent, hoeveel tijd dit u kost en wat dit betekent voor uw persoonlijke situatie. De kans is namelijk groot dat u na het gesprek misschien wat minder of andere taken gaat uitvoeren, omdat er hulp wordt ingeschakeld. Het kan ook zijn dat uw taken gemakkelijker worden gemaakt, omdat bepaalde middelen beschikbaar worden gesteld.

Kortom, het is heel belangrijk dat u tijdens het keukentafelgesprek eerlijk bent over de mogelijkheden en beperkingen, en dat u alle vragen stelt die u heeft. In dit artikel geven wij extra tips en advies voor tijdens het gesprek.

Wat is uw drijfveer?

Het keukentafelgesprek is niet bedoeld om (alleen) allerlei taken bij u weg te trekken. Spreek gerust ook uit welke taken u graag uitvoert en waarom u bepaalde dingen wil blijven doen. Is er hulp die u graag uitgebreider zou willen bieden? Is daar een cursus, training of hulpmiddel voor nodig? Ook dit soort wensen kunt u uitspreken in het keukentafelgesprek.

Geef aan of (en in welke mate) u zich overbelast voelt

De zorg voor een ander kan veel tijd in beslag nemen. Tijd die u ook had kunnen besteden aan werk, uw familie of uw hobby. Merkt u dat het lastig wordt om dit met elkaar te combineren, of dat u té veel moet inleveren om de mantelzorg te kunnen blijven verlenen? Bedenk voor uzelf of u zich overbelast voelt en zo ja, in welke mate. Welke zorgtaken kunt u probleemloos blijven uitvoeren, en welke zou u het liefst aan een ander overlaten als dat kon? Wees hier zo eerlijk mogelijk over.

Laat niemand voor u denken of praten

In het keukentafelgesprek gaat u de conversatie aan met iemand van de gemeente. Die persoon kan veel mogelijk maken, maar is namens de gemeente ook aan bepaalde regels, wetten en budgetten gebonden. Houd er rekening mee dat er voor sommige oplossingen mogelijk geen budget is, maar laat het budget ook weer niet de oplossing bepalen. Wees mondig en geef duidelijk aan wat u nodig heeft om goed te kunnen blijven functioneren, als mantelzorger én als persoon in uw eigen leven. U bent tenslotte de enige die dit weet, er is niemand die voor u kan bepalen wat voor u wel en niet realistisch is.

Wat als de situatie verandert?

In het keukentafelgesprek kunt u aandacht vragen voor mogelijke scenario’s in de toekomst. Wat moet u bijvoorbeeld doen als de situatie verandert (of verslechtert)? En waar kunt u aan de bel trekken als u de zorg tóch niet meer aankunt? Schroom niet om deze vragen te stellen.

Vraag eventueel een tweede gesprek aan

Als u nog vragen heeft, of als er zaken zijn die u liever één op één bespreekt, kunt u ook een tweede gesprek aanvragen bij de gemeente. Dit gesprek vindt plaats zonder de zorgvrager, en concentreert zich dan ook alleen op uw situatie als mantelzorger.

Mantelzorgers en zorgvragers kunnen in de Leefwijzer van Zuster Jansen terecht voor meer informatie over het keukentafelgesprek. Lees bijvoorbeeld over de voorbereiding of over de vervolgstappen die plaatsvinden.

 

 

Onderwerpen