Verpleegkundig specialist

Een verpleegkundig specialist, is dat hetzelfde als een verpleegkundige? Of is het meer een specialist? Omdat deze term wellicht wat verwarring kan veroorzaken, legt Zuster Jansen u graag uit wat een verpleegkundig specialist doet en waar u deze mensen zoal tegenkomt.

Een verpleegkundig specialist is iemand die de taken van een verpleegkundige en die van een medisch specialist combineert bij het zorgen voor patiënten. Ook staat de verbetering van kwaliteit hoog op het lijstje van prioriteiten. De functie van verpleegkundig specialist is nog relatief nieuw binnen de gezondheidszorg. Een verpleegkundig specialist is in principe een ervaren verpleegkundige die daarna een masteropleiding tot verpleegkundig specialist heeft behaald.

Hoe ziet het takenpakket eruit?

Een verpleegkundig specialist heeft zeer uiteenlopende taken. Hij of zij werkt vaak op de polikliniek of op de verpleegafdeling. Op diverse afdelingen in het ziekenhuis kan een verpleegkundig specialist werkzaam zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de afdelingen Neurologie, Geriatrie, Urologie en Cardiologie.

Een verpleegkundig specialist heeft taken die gericht zijn op directe patiëntenzorg, maar ook taken die meer te maken hebben met kwaliteitsverbetering binnen de zorg. Wij noemen enkele voorbeelden:

  • De verpleegkundig specialist zorgt ervoor dat de medische behandeling en de verpleegkundige zorg die u daarvoor ontvangt, goed op elkaar zijn afgestemd. Zijn er verschillende behandelaars bij uw situatie betrokken, dan moet ook deze zorg goed op elkaar afgestemd worden.
  • Een verpleegkundig specialist kan zelfstandig onderzoek verrichten en behandelingen uitvoeren. Eveneens kan hij/zij medicijnen voorschrijven. Na het beoordelen van uitslagen van onderzoeken, stelt de verpleegkundig specialist een diagnose en wordt er een behandelplan gemaakt. Dit plan kan onder andere ook inhouden dat u wordt doorverwezen naar andere behandelaars.
  • U krijgt van de verpleegkundig specialist ook voorlichting over onder andere de diagnose en het behandelplan. U kunt daarbij rekenen op ondersteuning en begeleiding, die zelfs aan uw naasten geboden wordt.

Naast deze belangrijke taken is de verpleegkundig specialist nauw betrokken bij het opzetten en uitvoeren van vernieuwingsprojecten of kwaliteitsprojecten, in de breedste zin van het woord. Ook wordt er continu gewerkt aan het deskundiger maken van andere professionals.

Wilt u meer weten over de taken van diverse verpleegkundigen? Lees dan ook de overige artikelen in de Leefwijzer.

Onderwerpen