Hartfalen

Hartfalen is een verzamelnaam voor ziektebeelden die ontstaan als het hart het bloed niet goed rondpompt door het lichaam. De aanvoer van zuurstof is van wezenlijk belang voor weefsels en organen. Hartfalen kan op de lange duur dan ook ernstige gevolgen hebben en is een chronische ziekte. Er zijn twee verschillende vormen van hartfalen die voorkomen: systolisch hartfalen en diastolisch hartfalen. Bij de eerste variant trekt de hartspier niet hard genoeg samen waardoor er te weinig bloed door het lichaam wordt gepompt. Bij de twee vorm van hartfalen kan de hartspier zich juist niet goed ontspannen, waardoor er minder bloed het hart kan binnenlopen en er vervolgens een te kleine hoeveelheid bloed door het lichaam wordt gepompt.

Oorzaak hartfalen

De oorzaak bij hartfalen is voor elke persoon anders. Soms is een eerdere hartaanval  de oorzaak. Hartfalen kan ook ontstaan door een jarenlange te hoge bloeddruk. Andere oorzaken van hartfalen zijn onder andere hartklepproblemen, een infectie aan de hartspier of het hart, een vergroot hart of een aangeboren hartafwijking. De kans op het krijgen van hartfalen is groter als iemand een voorgeschiedenis heeft met hart- en vaatziekten of lijdt aan diabetes. Ook mensen die roken, lopen een groter risico.

Symptomen hartfalen

Welke symptomen van hartfalen zijn te onderkennen of welke klachten van hartfalen kunnen we onderscheiden? Enerzijds worden de symptomen van hartfalen veroorzaakt door een gebrek aan zuurstof, anderzijds komt het door de hoge bloeddruk in de longen. Er komt vocht buiten de bloedbaan terecht waardoor benen en voeten kunnen opzwellen. Bij vocht achter de longen ontstaat kortademigheid. Voorbeelden van symptomen bij hartfalen zijn vermoeidheid, verwardheid, kortademigheid, geheugenproblemen, opgezwollen benen en voeten, slaapproblemen, een verminderde eetlust, hoesten en ’s nachts extra veel plassen.

Behandeling hartfalen

Eerst moet een arts de diagnose hartfalen gesteld hebben alvorens er begonnen kan worden met de behandeling van hartfalen. Meestal richt de behandeling zich op het verminderen van de klachten omdat het een chronische aandoening is. Soms kan ook de oorzaak worden weggenomen. De behandeling van hartfalen bestaat vaak uit de volgende onderdelen:

  • aanpassen van de levensstijl;
  • medicijnen;

Hartfalen medicatie

Soms krijgt iemand met hartfalen medicatie voorgeschreven. Er zijn twee typen medicijnen hiervoor beschikbaar: vochtafdrijvende medicijnen en medicijnen die de pompkracht vergroten en het hart zo veel mogelijk ontlasten. ACE-remmers verlagen de bloeddruk, terwijl bètablokkers ervoor zorgen dat stress minder invloed op de hartslag heeft. Bloedverdunners zorgen ervoor dat er minder kans op bloedstolsels is. Diuretica zijn plaspillen die zorgen dat iemand minder vocht vasthoudt. Vaak houdt iemand bij hartfalen de medicatie voor de rest van zijn of haar leven.

Wilt u meer informatie ontvangen over uw specifieke zorgbehoefte?
Stel hieronder uw vraag:

*

*

*

*

captcha