Ergotherapie

Ergotherapie is een vorm van paramedische zorg. Paramedische zorg betekent letterlijk ‘naast de huisarts’. Dit houdt in dat paramedische zorgverleners zich niet zozeer richten op het genezen van een ziekte of aandoening, maar ze zich meer richten op het op peil houden van de gezondheid van de patiënt. Naast ergotherapeuten kunnen we bijvoorbeeld ook fysiotherapeuten, diëtisten en podotherapeuten in deze categorie plaatsen. Een ergotherapeut heeft een groot werkterrein. Ergotherapie houdt namelijk in dat patiënten weer in staat gesteld worden om dagelijkse activiteiten uit te voeren. Door lichamelijke of psychische problemen waren deze activiteiten lastig voor hen.

Hulp van ergotherapeut

Wat is ergotherapie nu eigenlijk? Een ergotherapeut helpt u, niet alleen in zijn praktijk maar bijvoorbeeld ook thuis, op het werk of op school, bij het uitvoeren van de dagelijkse handeling waar u moeite mee hebt. Personen met (beginnende) dementie komen hier bijvoorbeeld voor in aanmerking, maar ook mensen die moeten revalideren na een zwaar ongeluk of kinderen die door problemen met de oog-handcoördinatie moeite hebben met schrijven. Ergotherapie kan helpen bij zowel eenvoudige als lastigere handelingen. Door deze hulp kunnen mensen vaak langer (zelfstandig) thuis blijven wonen.

Ergotherapie thuis

Ergotherapeuten begeleiden u niet alleen in hun praktijk, maar ook op de plaatsen waar u de hulp het hardst nodig heeft: vaak is dat thuis, op het werk of op school. Na het in kaart brengen van het probleem gaat de ergotherapeut met u aan de slag. De activiteiten worden volledig afgestemd op uw behoeften.

Ook Zuster Jansen is erop gericht om cliënten, die door omstandigheden moeite hebben met dagelijkse handelingen, zo lang mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen. Vaak vindt ergotherapie thuis plaats, in sessies, maar het kan zijn dat u daarnaast (zeker in het begin) ook nog veel behoefte heeft aan zorg. Zuster Jansen biedt hiervoor de mogelijkheid van bijvoorbeeld nachtzorg, 12-uurs zorg of zelfs 24-uurs zorg. Het zorgteam van Zuster Jansen is in heel Nederland actief en wil u graag ondersteuning bieden. Onze zorgcoördinator geeft advies en stelt samen met u een plan samen, gebaseerd op uw behoeften en wensen. Op onze website vraagt u direct zorg aan of informeert u naar de mogelijkheden.

  Wilt u meer informatie ontvangen over uw specifieke zorgbehoefte?
  Stel hieronder uw vraag:

  *

  *

  *

  *