Geriatrie

Wat is geriatrie? Geriatrie, ook wel klinische geriatrie, is een medisch specialisme dat zich richt op ouderen die te maken hebben met een combinatie van aandoeningen. Dit kan een verzameling zijn van sociale, psychologische en lichamelijke problemen, die samen zorgen voor een complex ziektebeeld. Omdat ouderen kwetsbaar zijn en minder snel herstellen van ziekte, hebben zij een speciale vorm van zorg nodig waarbij de klinisch geriater in principe altijd  samenwerkt met andere disciplines. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een neuroloog, een psychiater of een ergotherapeut. Op deze manier is de situatie van de betreffende oudere het beste in kaart te brengen en kan hij of zij rekenen op volledige verzorging en ondersteuning.

Ziektebeelden geriatrische zorgvrager

Ouderen met behoefte aan geriatrische zorg hebben vaak een combinatie van verschillende aandoeningen. Dit kunnen bijvoorbeeld de volgende zijn:

 • mobiliteitsstoornissen (bedlegerigheid);
 • dementie;
 • vallen;
 • delier (acute verwardheid);
 • ondervoeding;
 • incontinentie;
 • depressie;
 • psychische stoornissen.

Deze aandoeningen kunnen zich bovendien verschillend uiten per patiënt, waardoor een gedegen onderzoek nog belangrijker wordt. In sommige gevallen wordt de situatie van de oudere ook verslechterd door bijvoorbeeld het ontbreken van goed vangnet in de vorm van een partner, of familieleden in de nabije omgeving.  Dit kan het proces van herstel bemoeilijken en vertragen.

Bel direct voor persoonlijk advies

Sociale geriatrie

Sociaal geriaters zijn voornamelijk werkzaam in de eerstelijns gezondheidszorg. Tegenwoordig komen er echter geen sociaal geriaters meer bij, gezien deze sinds eind 2006 zijn gefuseerd met de verpleeghuisartsen. Deze behoefte ontstond uit het feit dat beide werkterreinen steeds meer naar elkaar toegroeiden. Sindsdien worden er alleen nog specialisten ouderengeneeskunde opgeleid.

Gerontologie

Gerontologie staat bekend als de tak van de wetenschap die het ouder worden bestudeert. Dit gebeurt op alle vlakken, maatschappelijk, lichamelijk en geestelijk. In de klinische geriatrie wordt veel gedaan met de gerontologische opvattingen. Vanwege de grotere groep ouderen is de kennis die deze ‘vergrijzingsdeskundigen’ met zich meebrengen waardevol en toe te passen in meerdere branches. Kijk voor meer informatie over gerontologie op de speciale pagina hierover in het ZorgKompas.

Zuster Jansen biedt particuliere thuiszorg, 24-uurs zorg, 12-uurs zorg, 5-uurs zorg in de vorm van blokzorg, nachtzorg en slaapdiensten. De zorg kan op korte termijn worden ingezet.

  Wilt u meer informatie ontvangen over uw specifieke zorgbehoefte?
  Stel hieronder uw vraag:

  *

  *

  *

  *