Ondersteunende begeleiding

Bij een somatische, psychogeriatrische of psychiatrische aandoening of beperking heeft iemand goede begeleiding nodig. Hetzelfde geldt voor iemand met een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap of een psychosociaal probleem. Daarvoor is Ondersteunende begeleiding een goede oplossing, waardoor een patiënt grotendeels zelfstandig kan blijven.

Inhoud van Ondersteunende begeleiding

In sommige gevallen is een behandeling niet altijd mogelijk, of zelfs niet nodig. Begeleiding kan dan de juiste oplossing zijn, zodat de zorgvrager in kwestie het dagelijkse leven zo zelfstandig mogelijk doorbrengt met regelmatige hulp. Ondersteunende begeleiding kan op verschillende vlakken voorkomen. Denk aan hulp bij het regelen van bepaalde dingen, zoals de administratie en het betalen van de rekeningen. Ook praktische hulp en het corrigeren van gedrag, vaak op social gebied, kunnen deel uitmaken van dit soort begeleiding.

Nu de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) niet meer bestaat, doet u voor begeleiding een beroep op de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). U regelt een indicatie voor deze begeleiding veelal via het zorgloket van uw gemeente. Er wordt dan onderzocht op welke ondersteuning u recht heeft en in welke hoeveelheid deze geboden zal worden. Wilt u liever zelf bepalen welke aanbieder u komt helpen, en hoe vaak dat gebeurt? Dan kunt u via hetzelfde zorgloket ook een Pgb voor de begeleiding aanvragen. Met dit Persoonsgebonden budget kunt u zelf (een gedeelte van) de hulp en begeleiding inkopen.

Begeleiding in de thuiszorg

Zuster Jansen heeft als uitgangspunt dat de cliënt zoveel mogelijk zelfstandig kan blijven en niet in sociaal isolement vervalt. Om dat doel te bereiken, verlenen wij professionele verzorging en verpleging. Wilt u meer informatie over Ondersteunende begeleiding en over de diensten van Zuster Jansen? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag op weg en proberen altijd een goede oplossing te bieden.

  Wilt u meer informatie ontvangen over uw specifieke zorgbehoefte?
  Stel hieronder uw vraag:

  *

  *

  *

  *