ZZP: Zorgzwaartepakket

Het zorgzwaartepakket (ZZP) houdt de zorg of begeleiding in die een cliënt nodig heeft die niet meer zelfstandig kan wonen. In totaal zijn er 53 verschillende zorgzwaartepakketten en deze zijn onderverdeeld in drie sectoren. Dit zijn de sectoren Verpleging & Verzorging, Gehandicaptenzorg en Geestelijke gezondheidszorg. De inhoud van een zorgzwaartepakket kan uit wonen, zorg, diensten, dagbesteding en behandeling bestaan.

Verschillen in ZZP

Een zorgzwaartepakket kan verschillen in hoeveel zorg en ondersteuning iemand ontvangt. Zo is er een licht ZZP voor de dagelijkse verzorging en een zwaar ZZP voor mensen met een geestelijke beperking die veel begeleiding en zorg nodig hebben. Elk zorgzwaartepakket heeft een nummer, zodat er makkelijk kan worden gezien hoe zwaar het pakket is. Zorgaanbieders krijgen voor ieder ZZP een bedrag die zij daaraan mogen uitgeven. Voor een zwaarder pakket krijgt de aanbieder dan ook meer geld. Op die manier wordt het geld bewust uitgegeven per cliënt en de zorg die hij of zij nodig heeft.

Met een ZZP langer thuis

Ook met een zorgzwaartepakket kan een cliënt langer thuis wonen. Dit gaat echter wel om mensen met een licht pakket, namelijk zwaarte 1 of 2. De zorg die zij nodig hebben, kan ook in de eigen omgeving worden aangeboden. Voor de cliënt en zorgaanbieders is het prettig dat iemand zo lang mogelijk thuis kan blijven wonen. Hierdoor is er meer ruimte in de zorginstellingen voor mensen met een zwaarder pakket.

Eigen keuzes binnen het ZZP

Ook de cliënt kan, in overleg met de zorgaanbieder, aangeven wat de eigen behoeftes zijn. Op die manier is er veel mogelijk binnen een zorgzwaartepakket. Dit kan worden vastgelegd in een zorgplan. Afspraken over diensten kunnen dan worden opgeschreven. In sommige gevallen is het ook mogelijk om een persoonsgebonden budget (pgb) te krijgen binnen het ZZP. Op die manier kan zelf zorg worden ingekocht. Lees verder voor meer informatie over het zorgzwaartepakket op de webiste Ondersteuning ZZP: Wat kan ik ermee?.

  Wilt u meer informatie ontvangen over uw specifieke zorgbehoefte?
  Stel hieronder uw vraag:

  *

  *

  *

  *