Budgethouder

De term budgethouder heeft in dit geval alles te maken met het Persoonsgebonden Budget. Wanneer iemand gebruikmaakt van een PGB, ontvangt de verzekerde een budget waarmee hij zelf zorg in kan kopen. Dat betekent dus dat u uw eigen budgethouder bent. Het budget is in principe bedoeld voor persoonlijke verzorging, begeleiding, verpleging en kortdurend verblijf.

Wanneer komt men in aanmerking voor het PGB?

Niet iedereen kan zomaar gebruikmaken van het Persoonsgebonden Budget. Er zijn een aantal eisen waaraan voldaan moet worden. Zo moet de verzekerde een indicatie hebben voor persoonlijke verzorging of verpleging, of een indicatie voor langdurig verblijf. Ook komt u in aanmelding wanneer het PGB wordt aangevraagd aansluitend aan een eerdere PGB-toekenning. Voordat iemand een Persoonsgebonden Budget toegekend krijgt en bepaald wordt of men een PGB budgethouder mag zijn, moet hij/zij onderzoeken of in dit geval Zorg in Natura niet mogelijk is. Bij Zorg in Natura bepaalt de zorgverlener welke zorg de patiënt krijgt. Ook mag de budgethouder het PGB budget niet volledig gebruiken om zorg in te kopen bij door het zorgkantoor gecontracteerde zorgverleners.

Verschillende soorten PGB’s

Er zijn de afgelopen jaren veel veranderingen doorgevoerd op het gebied van zorg en het bekostigen daarvan. Er zijn verschillende soorten budgetten, die op verschillende plekken moeten worden aangevraagd. Wij leggen kort uit waar het om gaat:

 • Het PGB-Wlz werd eerder betaald vanuit de AWBZ, de wet die inmiddels niet meer bestaat. Nu is dat de Wet langdurige zorg. Heeft u langdurige, intensieve zorg nodig, dan neemt u contact op met het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) voor een zogenaamde indicatie. Het CIZ beoordeelt dan uw situatie en kijkt waar u recht op heeft.
 • U kunt een beroep doen op het PGB-Wmo wanneer u hulp nodig heeft in het huishouden, of begeleiding bij activiteiten. Ook als er bepaalde voorzieningen in huis nodig zijn, zoals een rolstoel of traplift, kunt u hiervoor in aanmerking komen. Voor een PGB-Wmo gaat u een gesprek aan bij het zorgloket van uw gemeente.
 • De rol van zorgverzekeraars wordt steeds groter. Heeft u behoefte aan hulp bij persoonlijke verzorging, of wijkverpleging, dan gaat u in gesprek met de wijkverpleegkundige die door de zorgverzekeraar is gecontracteerd. Deze zal dan onderzoeken hoe groot de zorgbehoefte is en welke oplossingen daarvoor beschikbaar zijn.

Betaling

Het PGB wordt in voorschotten uitbetaald, afhankelijk van hoe groot het bedrag is wordt het maandelijks, per kwartaal, per half jaar of in één keer uitbetaald. Voor de budgethouder geldt het PGB niet als inkomen, maar degene die ermee betaald wordt mag het wel als inkomen rekenen. Wanneer een deel van het budget niet besteed is (aan zorg), moet de budgethouder dit terugbetalen aan het zorgkantoor. Wilt u meer weten? In het Zorgkompas van Zuster Jansen vindt u meer informatie over het PGB.

  Wilt u meer informatie ontvangen over uw specifieke zorgbehoefte?
  Stel hieronder uw vraag:

  *

  *

  *

  *