NZa: de Nederlandse Zorgautoriteit

De NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) is regelgever in de zorgmarkt en stelt tarieven, prestaties en budgetten vast waar dat nodig is. Aan de andere kant worden verzekeraars en zorgaanbieders waar mogelijk juist zoveel mogelijk vrijgelaten over de inhoud, prijs, kwaliteit en doelmatigheid van zorg.

Hoofdtaken van de Nederlandse Zorg autoriteit

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft contact met de minister en adviseert de minister over regelgeving en eventuele problemen. Op die manier wordt wetgeving rondom zorg gehandhaafd en zo nodig verbeterd. Dit gebeurt aan de hand van onderzoek en analyse. Daarnaast zorgt de NZa voor toezicht op drie publieke belangen. Deze drie belangen zijn:

 • Transparantie

De informatie over de inhoud, kwaliteit en prijs van zorg die wordt aangeboden moet helder zijn. Dit is belangrijk voor de verzekeraars die zorg inkopen en voor de verzekerden. Zorgaanbieders en verzekeraars worden daarom verplicht door de NZa om aan bepaalde eisen omtrent transparantie te voldoen.

 • Toegankelijkheid

De NZa vindt dat zorg toegankelijk moet zijn. Dit houdt onder andere reisafstand in, maar ook de voorwaarden die er soms zijn om toegang te krijgen tot bepaalde zorg. Bij een aantal vormen van zorg zijn er wettelijke normen voor de toegankelijkheid. De NZa controleert dit en adviseert bij problemen.

 • Betaalbaarheid

Zorg moet betaalbaar zijn en daarnaast ook van goede kwaliteit zijn. Om dit goed in balans te houden, onderzoekt de NZa welke zorg noodzakelijk in de basisverzekering moet zitten, hoeveel verantwoordelijkheid de consument heeft en hoe de zorg efficiënt kan worden geleverd. Op die manier blijven de kosten van de zorg binnen de perken en kan dit ook in de toekomst zo blijven bestaan.

Doel van toezicht door de NZa

Het doel van het toezicht dat de Nederlandse Zorgautoriteit houdt op de zorgverzekeraars en zorgaanbieders is aan de ene kant het toezien op de uitvoering van de wetgeving en aan de andere kant ook het creëren van een betrouwbare marktsituatie voor consumenten. De consument kan hierbij vertrouwen op de goede werking  van de zorgmarkt. De NZa zorgt door middel van het toezicht voor de bescherming van de consument rondom transparantie, toegankelijkheid en betaalbaarheid.

  Wilt u meer informatie ontvangen over uw specifieke zorgbehoefte?
  Stel hieronder uw vraag:

  *

  *

  *

  *