Indicatiebesluit

Een indicatiebesluit houdt in dat er een officiële beoordeling heeft plaatsgevonden en dat er is vastgesteld dat u recht heeft op zorg. Bij het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) kunt u een indicatie aanvragen voor zorg vanuit de Wlz. Het CIZ beoordeelt, samen met uw zorgkantoor, welke zorg en hoeveel zorg u kunt ontvangen. Vanuit de gemeente kunt u aanspraak maken op zorg vanuit de Wmo, en bent u op zoek naar hulp bij persoonlijke verzorging of wijkverpleging, dan dient u hiervoor contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.

Indicatie zorg Wlz aanvragen

Een indicatie voor zorg vanuit de Wlz kunt u aanvragen bij het CIZ. Dit gaat om bijvoorbeeld verzorging, verpleging, of Zorg met Verblijf. Zes weken na de aanvraag krijgt u het indicatiebesluit thuisgestuurd met informatie over de zorg die u gaat ontvangen en hoeveel dit zal zijn. Dit indicatiebesluit voldoet aan de regelgeving van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Indicatie Wmo

Vanuit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) kunt u bij een beperking ondersteuning krijgen om zelfstandig te kunnen leven. Dit kan gaan om mensen met psychische problemen, gehandicapten en ouderen. Een indicatiebesluit Wmo kunt u via de gemeente bij het zorgloket aanvragen. De gemeente zal aan u de zorg verlenen die u via de indicatie krijgt aangeboden.

Indicatiebesluit voor thuiszorg?

Moet er ook een indicatiebesluit voor thuiszorg worden aangevraagd? Thuiszorg (in de vorm van hulp bij persoonlijke verzorging en wijkverpleging) wordt tegenwoordig gefinancierd vanuit de Zorgverzekeringswet, nadat de AWBZ is opgeheven. U neemt hiervoor contact op met de wijkverpleegkundige die onder contract staat bij uw zorgverzekeraar. Deze bepaalt dan welke hulp u dient te ontvangen en in welke hoeveelheid dit nodig is.

Wilt u kiezen voor particuliere thuiszorg, omdat u veel intensieve zorg nodig heeft en u daarbij zelf wil bepalen welke ondersteuning u ontvangt? Dan kunt u met een Wlz-indicatie ook bij Zuster Jansen terecht. U zou een Pgb (Persoonsgebonden budget) kunnen aanvragen om onze zorg (gedeeltelijk) mee in te kopen. Wilt u graag persoonlijk meer horen over het aanvragen van een indicatie of een Pgb, zodat u Zuster Jansen kunt inschakelen? Neem dan vrijblijvend contact op met ons. Wij helpen u graag verder, zodat u de kwalitatieve zorg krijgt die u nodig heeft.

  Wilt u meer informatie ontvangen over uw specifieke zorgbehoefte?
  Stel hieronder uw vraag:

  *

  *

  *

  *