Eerstelijnszorg

Eerstelijnszorg is zorg via de eerste lijn, oftewel:  het eerste aanspreekpunt voor mensen die zorg nodig hebben. Vaak is dit de huisarts, apotheek, tandarts of verloskundige. Eerstelijnszorg voorkomt dat mensen te snel beroep doen op een complexere (en vaak duurdere) vorm van zorg. Zorgverleners die onder de eerstelijnszorg vallen leveren een bijdrage aan de lichamelijke en psychische gezondheid van de maatschappij. De zorgverleners uit de eerstelijn kunnen een groot deel van de mensen met gezondheidsproblemen helpen. Ook bij doorverwijzing naar een specialist komt de cliënt op de goede plek terecht.

Voorbeelden eerstelijnszorg

U kunt zelf vast wel een situatie bedenken waarin u uw huisarts zal bellen. Dit is een voorbeeld van eerstelijnszorg. Vaak is dit de eerste stap die men onderneemt bij gezondheidsklachten. Uw huisarts heeft immers de bekwaamheid om u verder door te verwijzen waar nodig.

Ook bestaat er eerstelijns psychologische zorg. Hierbij gaat het vaak om kortdurende behandelingen van problemen van lichte aard. Laagdrempelig en toegankelijk zijn kenmerken van eerstelijnszorg. Dit is dan ook het grootste verschil met soorten tweedelijnszorg, die niet direct toegankelijk zijn en zich vaak in instellingen bevinden.

Samenwerking zorgverleners

Vaak  werken zorgverleners uit de eerstelijn nauw samen. Deze vorm van samenwerking wordt ook wel geïntegreerde eerstelijnszorg (GEZ) genoemd. Zo kunnen er afstemmingsafspraken worden gemaakt of projectmatig samen worden gewerkt. Er is een goede balans nodig tussen de eerstelijns zorgverleners. Hierdoor kan zorg beter worden afgestemd op de persoonlijke behoeften van de cliënt.

Bel direct voor persoonlijk advies

Vergoeding eerstelijnszorg

Uw basisverzekering, die voor iedere Nederlander verplicht is, vergoedt een groot deel van de eerstelijnszorg. U kunt dit het beste navragen bij uw zorgverzekeraar, omdat enkele zorgsoorten uit de eerstelijn onder uw aanvullende zorgverzekering vallen. Deze verzekering is niet verplicht, maar wel aan te raden voor mensen die veel gebruik maken van tweedelijnszorg, die vaak specialistisch is en hogere kosten vergt.

Zuster Jansen biedt particuliere thuiszorg, 24-uurs zorg, 12-uurs zorg, 5-uurs zorg in de vorm van blokzorg, nachtzorg en slaapdiensten. De zorg kan op korte termijn worden ingezet.

 

  Wilt u meer informatie ontvangen over uw specifieke zorgbehoefte?
  Stel hieronder uw vraag:

  *

  *

  *

  *