PTZ: Palliatieve Terminale Zorg

PTZ is een afkorting die in de zorgsector gebruikt wordt voor Palliatief Terminale Zorg. PTZ betreft de laatste fase van palliatieve zorg, waarbij de cliënt een levensverwachting heeft van maximaal drie maanden. Palliatief terminale zorg kan ook bij u thuis worden ingezet. Bijvoorbeeld met terminale thuiszorg van Zuster Jansen. Hierbij krijgt u professionele 24-uurs zorg, speciaal gericht op de laatste levensfase. Palliatief terminale zorg heeft net als palliatieve zorg het doel om de situatie voor de zorgvrager zoveel mogelijk te verlichten, waarbij steun en verzorging centraal staan.

PTZ-indicatie

Om palliatief terminale zorg te krijgen is er een PTZ-indicatie nodig. Deze indicatie ontvangt men wanneer de levensverwachting minder dan drie maanden is. De PTZ-indicatie kan worden aangevraagd bij het CIZ: Centrum Indicatiestelling Zorg. De indicatie is een jaar geldig. Het CIZ maakt onderscheid tussen twee soorten indicaties voor PTZ: één waarbij de zorg vooral gericht is op verzorging, en één waarbij verpleging vooral centraal staat.

Sinds 2015 zijn er drie leveringsvormen voor palliatief terminale verzorging:

 • PTZ vanuit de aanspraak wijkverpleging uit de Zorgverzekeringswet (Zvw);
 • PTZ vanuit de Wlz;
 • PTZ vanuit de Wlz subsidieregeling eerstelijns verblijf.

Vertrouwde omgeving

Wanneer u te horen hebt gekregen dat u terminaal ziek bent, kunt u ervoor kiezen om deze laatste periode van uw leven thuis door te brengen. Op deze manier bent u in uw eigen vertrouwde omgeving, wat niet alleen voor u, maar ook voor uw familielieden prettig is. Thuis sterven is echter ook een intensief en zwaar proces. Professionele hulp is hierbij noodzakelijk. Zuster Jansen heeft hiervoor een speciale vorm van thuiszorg ontwikkeld, waarbij deskundige zorgverleners de cliënt en de familie 24 uur per dag zorgvuldig begeleiden. Zo kan de persoon in kwestie in alle rust afscheid nemen.

De zorgcoördinator van Zuster Jansen adviseert u graag over terminale thuiszorg. Onze zorg kan al op korte termijn worden ingezet, waar u ook woont in Nederland. Ook in geval van spoed zijn wij in te schakelen.

  Wilt u meer informatie ontvangen over uw specifieke zorgbehoefte?
  Stel hieronder uw vraag:

  *

  *

  *

  *