Transferverpleegkundige

De transferverpleegkundige, ook wel liaisonverpleegkundige, heeft de verantwoordelijkheid voor de nazorg van patiënten. Deze patiënten zijn ontslagen uit een gezondheidszorginstelling, maar hebben nog wel verdere zorg nodig. Dit kan in verschillende vormen zijn, zoals thuiszorg of de overplaatsing naar een andere zorginstelling.

Altijd op de hoogte

De transferverpleegkundige is op de hoogte van alle actuele ontwikkelingen in de zorg en kent de regelingen omtrent indicatie aanvragen en de WLZ en WMO. Hij of zij heeft nauw contact met het CIZ voor het aanvragen van de indicaties voor patiënten.

Het werkveld

Verschillende gezondheidsinstellingen behoren tot het werkveld van de transferverpleegkundige. Dit zijn onder andere ziekenhuizen, verpleeghuizen en verzorgingshuizen. In deze instellingen heeft de transferverpleegkundige een eigen kantoor. Transferverpleegkundigen werken bovendien samen met thuiszorginstellingen en de aangesloten zorgverleners. Zo kan de ook juiste begeleiding worden gegeven aan patiënten die niet in een zorginstelling, maar thuis hulp krijgen.

De taken

Een transferverpleegkundige heeft een breed scala aan taken. Zo moet de verpleegkundige indicaties aanvragen bij het CIZ, het onderhouden van contact met de zorginstelling waar de patiënt is ondergebracht en patiënten en de familie voorlichten over de aanvraag en bijbehorende financiële zaken. De transferverpleegkundige is, in andere woorden, een mediator in de zorg. Hij of zij coördineert de zorgvraag van patienten nauwkeurig en zal alle afspraken regelen.

Transferverpleegkundigen en Zuster Jansen

Bij Zuster Jansen is de transferverpleegkundige een belangrijke spin in het web. Onze zorgverleners hebben direct contact met de transferverpleegkundigen van cliënten om zo de juiste zorg te kunnen bieden. Dit gebeurt onder ander bij terminale thuiszorg, zodat de patiënt via de WLZ de correcte indicatie krijgt.

De transferverpleegkundige en de huisarts van een cliënt kunnen bovendien alleen spoedzorg bij het CIZ aanvragen. Zuster Jansen heeft dus altijd contact met de transferverpleegkundigen om snel te kunnen handelen.

  Wilt u meer informatie ontvangen over uw specifieke zorgbehoefte?
  Stel hieronder uw vraag:

  *

  *

  *

  *