Cliëntondersteuner

Ondersteuning vragen bij bepaalde zaken kan fijn zijn, vooral als u niet genoeg kennis in huis heeft over deze zaken. Het kan gaan om de aanvraag van huishoudelijke hulp, dagopvang of gesprekken bij de gemeente. Misschien heeft u advies nodig over 24-uurs zorg of over de opname van uw dementerende geliefde. Cliëntondersteuners kunnen de juiste ondersteuning bieden bij dit soort zaken en doen dit gratis voor u.

Sinds 2015 heeft iedereen recht op gratis onafhankelijke ondersteuning. Dit is speciaal voor mensen die hulp nodig hebben bij het aanvragen van hulp of zorg. Ondanks dat dit recht in 2015 is ingevoerd, weten nog weinig mensen hier vanaf. Gemeenten en verzekeraars hebben de plicht om burgers op deze cliëntondersteuning te wijzen.

Ondersteuning via de gemeente

Als u hulp nodig heeft voor een aanvraag voor dagopvang, thuishulp of andere zaken, heeft u recht op een professionele, onafhankelijke cliëntondersteuner. Deze cliëntondersteuner wordt door de gemeente betaald, maar komt wel op voor uw belangen. De cliëntondersteuningen worden door iedere gemeente ingekocht door bijvoorbeeld MEE. Dit is een landelijke organisatie op het gebied van cliëntondersteuning.

Informatie aanvragen

 

Een voorbeeld

Een dochter belde laatst naar een MEE-werknemer, omdat ze hulp nodig had met zaken voor haar moeder. Haar moeder heeft een leeftijd bereikt van 88 jaar en begint dementerend te worden. ‘Wat moet ik regelen? Waar moet ze heen? Bij wie moet ik zijn?’, waren de vragen. Door een werknemer van MEE is er gekeken naar de zaken die de dochter zelf al geregeld had. Vervolgens hebben ze samen elke stap besproken die zij zelf nog moest zetten. Door met haar mee te denken en door bepaalde taken over te nemen, hebben ze de juiste hulp voor haar moeder geregeld. Ook dit is een vorm van cliëntondersteuning. De ondersteuning kan zowel persoonlijk als telefonische plaatsvinden.

Hoe snel word ik geholpen?

Nadat er een verzoek is ingediend bij de gemeente, wordt er binnen een aantal dagen contact opgenomen. Gemiddeld duurt dit twee werkdagen. In sommige gevallen duurt dit langer in verband met het weekend en vakanties. Merkt u dat u langere tijd moet wachten? Bel dan op tijd met de gemeente.

Ondersteuning via de Wlz

Als u 24 uur per dag zorg nodig heeft, valt u onder de Wet langdurige zorg. Hieronder valt: gehandicaptenzorg, verpleging, verzorging en geestelijke gezondheidszorg. Als u deze zorg al ontvangt of als u hier binnenkort gebruik van gaat maken, dan heeft u recht op ondersteuning bij het uitvoeren en regelen hiervan. Heeft u een indicatie nodig voor de langdurige zorg, dan heeft u het recht op een onafhankelijke cliëntondersteuner, als u daar behoefte aan heeft. Voor het kiezen van een zorgaanbieder of verpleeghuis, kunt u een beroep op deze persoon doen. Mocht u hulp willen ontvangen bij het opstellen van uw zorgplan, dan kan de cliëntondersteuner ook hierbij aan meedragen. Cliëntondersteuning hoeft niet alleen bij de gemeente aan te vragen. Dit kan ook op de website van MEE.

Ondersteuning vanuit de Zorgverzekeringswet

Vanuit de zorgverzekeringswet is er geen cliëntondersteuning. Heeft u vragen over bijvoorbeeld behandelingen door de huisarts of over de aansprakelijkheid van het ziekenhuis? Neem dan contact op met Adviespunt Zorgbelang.

  Wilt u meer informatie ontvangen over uw specifieke zorgbehoefte?
  Stel hieronder uw vraag:

  *

  *

  *

  *