Afasie

Afasie is een taalstoornis die kan ontstaan door een beroerte of hersenletsel. Door afasie ontstaan er problemen met spreken, lezen en schrijven, ofwel: communicatieproblemen. Iedereen heeft wel eens te maken met communicatieproblemen, bijvoorbeeld wanneer je op vakantie bent in een ander land. Communicatieproblemen kunnen zelfs al ontstaan bij personen met verschillende accenten. Mensen met afasie ervaren deze problemen iedere dag. Ze weten wel wat ze duidelijk willen maken, maar dit kan niet zo gecoördineerd worden dat ze daadwerkelijk duidelijk maken wat ze bedoelen. De een heeft meer moeite met spreken, de ander met lezen en schrijven. Afasie is bij iedereen anders.

Soorten afasie

Hoewel geen enkele vorm van afasie hetzelfde is, kunnen er wel soorten worden onderscheiden. Deze soorten worden onderscheiden op basis van wat er gesproken wordt. Bij Wernicke afasie of sensorische afasie  worden er vaak flarden woorden gesproken zonder dat deze woorden met elkaar in verband hangen (bijvoorbeeld appel-jas-mand). Bij Broca afasie of motorische afasie zijn mensen zich vaak erg bewust van hun afasie, ze zijn dan ook voortdurend op zoek naar de juiste woorden. Bij Globale afasie wordt een bepaald woord of bepaalde zin vaak herhaald. Het is iets anders dan stotteren of andere spraakproblemen: afasie wordt altijd in verband gebracht met hersenbeschadiging.

Verbeteren van afasie

Iemand met afasie zal vrijwel nooit volledig herstellen. Wel is het mogelijk om verbetering te krijgen door veel te oefenen en proberen vol te houden. Dit is ook afhankelijk van de ernst van afasie en de persoonlijkheid van de afasiepatiënt. Doorzettingsvermogen is een vereiste. Ook kunt u externe professionele hulp inschakelen. Een logopedist is iemand die kan helpen met het oefenen en aanleren van taal. Iedereen met afasie heeft recht op logopedie, mits u wordt doorverwezen door uw huisarts of specialist in het ziekenhuis. Dit is ook nodig voor uw zorgverzekeraar.

  Wilt u meer informatie ontvangen over uw specifieke zorgbehoefte?
  Stel hieronder uw vraag:

  *

  *

  *

  *