Gerontologie

Wat is gerontologie? De naam stamt af van het Griekse ‘geron’, dat oudere betekent. Gerontologie is dan ook de tak van de wetenschap die het ouder worden bestudeert, op alle mogelijke vlakken. Wat gebeurt er tijdens het ouder worden op maatschappelijk vlak? Wat zijn lichamelijke ongemakken die op latere leeftijd veel voorkomen en hoe kunnen deze het dagelijks leven van een oudere beïnvloeden?  Dit zijn allemaal vragen die gesteld worden binnen de gerontologie.

Gerontologie betekenis voor geriatrie

De opvattingen vanuit de gerontologie worden vooral toegepast in de geriatrische zorg. Klinisch geriaten zijn erin gespecialiseerd om ouderen die te maken hebben met een combinatie van aandoeningen, te onderzoeken en te behandelen. De genoemde aandoeningen kunnen zowel van sociale, lichamelijke als psychologische aard zijn. Omdat de ouderen vaak te maken hebben met meerdere van deze problemen, werkt een geriaat meestal samen met meerdere disciplines. Dit kan een neuroloog zijn of een psychiater, maar ook een tandarts of een ergotherapeut. Dat hangt af van de specifieke situatie van de patiënt. In het ZorgKompas van Zuster Jansen heeft geriatrie ook een eigen pagina. Hierop vindt u meer informatie over deze vorm van zorg en de meest voorkomende ziektebeelden.

Groeiende behoefte aan kennis over ouderen

Er is in de laatste jaren al veel onderzoek gedaan om de situatie van de oudere in kaart te brengen en zo beter in te spelen op maatschappelijke ontwikkelingen en zorgkwesties. De groep ouderen wordt steeds groter en de kennis op dit gebied wordt dan ook belangrijker. Bovendien is de kennis in veel branches toe te passen, gezien de vergrijzing uiteraard overal in Nederland plaatsvindt. Een relatief nieuwe ontwikkeling op dit gebied is de opleiding tot Toegepast Gerontoloog, waarvan onlangs de eerste leerling is afgestudeerd. Deze nieuwe generatie vergrijzingsdeskundigen moet ervoor zorgen dat er op alle gebieden meer inzicht komt in de leefwereld van ouderen.

  Wilt u meer informatie ontvangen over uw specifieke zorgbehoefte?
  Stel hieronder uw vraag:

  *

  *

  *

  *