GGD

GGD is de afkorting voor Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst. Deze GGD bestaat in ruim 400 gemeenten in Nederland. De organisaties hebben de wettelijke taak om de gezondheid van de burgers te bevorderen en te beschermen tegen ziekten en calamiteiten. De belangrijkste werkzaamheid van medewerkers van een GGD is het geven van voorlichting. Dit kan op totaal uiteenlopende gebieden zijn, van SOA´s tot malaria. In Nederland zijn er 28 GGD´s, iedere regio heeft een eigen GGD. U kunt zelf bekijken welke GGD bij u in de buurt zit.

Wanneer kun je terecht bij de GGD?

Iedereen die informatie of advies nodig heeft over gezondheid kan terecht bij de GGD. Afhankelijk van het onderwerp kunt u ook terecht voor consult of behandelingen. Bij de GGD kunt u ook terecht voor inentingen of vaccinaties. Deze kunnen voor verschillende doelen dienen, bijvoorbeeld voor het beschermen van kinderen bij besmettelijke kinderziektes of  voor vaccinaties voor het buitenland. Onder de noemer ´gezondheid´ valt ook seksuele gezondheid. Dit is een groot onderdeel van een GGD: het voorkomen, signaleren en bestrijden van seksueel overdraagbare aandoeningen. Er zijn verschillende spreekuren, zoals anonieme SOA-spreekuren. Anonimiteit wordt hierbij gehanteerd en gerespecteerd.

GGD Nederland

Alle 28 GGD’s in Nederland vormen en landelijk dekkend netwerk. GGD Nederland is de koepelorganisatie van al deze GGD’en. GGD Nederland vormt een unieke bron van onafhankelijke informatie over de gezondheidszorg in Nederland. GGD Nederland vormt de ‘woordvoerder’ van alle GGD’s richting de politiek en richting stakeholders. Er zijn ook projecten die centraal moeten worden uitgevoerd. Ook deze taak neemt GGD Nederland op zich. De meest bekende dienst van de GGD is de ambulance-dienst. GGD Nederland opereert niet alleen. Er zijn tal van organisaties die zich in zetten voor de publieke gezondheidszorg. Onder het motto ‘samen staan we sterk’ wordt intensief samengewerkt met onder andere huisartsen & ziekenhuizen, ministeries en GHOR Nederland (Geneeskundige Hulpverlening Organisatie in de regio).

  Wilt u meer informatie ontvangen over uw specifieke zorgbehoefte?
  Stel hieronder uw vraag:

  *

  *

  *

  *