Jeugdzorg

Het woord jeugdzorg zegt het eigenlijk al: het is hulp en ondersteuning voor jongeren tot 18 jaar. De ouders en de rest van het gezin worden er echter vaak ook bij betrokken, zeker wanneer er situaties zijn ontstaan die het hele gezinsleven in meer of mindere mate ontregelen.

Jeugdzorg wordt tegenwoordig jeugdhulp genoemd, en vanaf 2015 wordt de gemeente verantwoordelijk voor bijna alle soorten jeugdhulp. 2015 is een overgangsjaar, waarin dus ook het overgangsrecht geldt. Het overgangsrecht houdt in dat uw kind recht houdt op de zorg die in de indicatie van 2014 (of eerder) staat, en dat zo mogelijk dezelfde zorgaanbieder wordt aangehouden als in 2014. Het overgangsrecht duurt in principe tot de einddatum op uw indicatie, maar uiterlijk tot 1 januari 2016.

Verschillende soorten jeugdzorg

Omdat natuurlijk geen enkele situatie hetzelfde is, zijn er verschillende soorten jeugdzorg die kunnen worden ingezet. De ene vorm is daarbij duidelijk ingrijpender dan de ander.

Ambulante jeugdhulp

Ambulante jeugdzorg is zorg die bij u thuis geboden wordt als er problemen zijn binnen het gezin. Deze hulp kan worden ingezet als er vaak ruzies zijn, of bijvoorbeeld als kinderen te maken hebben met een (lichte) depressie of spijbelgedrag.

Pleegzorg

Van pleegzorg is sprake als pleegouders tijdelijk de zorg voor de kinderen op zich nemen. Verschillende omstandigheden kunnen leiden tot een dergelijke beslissing, die door de ouders, het kind zelf en door hulpverleners samen wordt gemaakt. De gemeente moet hiervoor goedkeuring geven.

Verblijf in een instelling

Er zijn verschillende jeugdinstellingen die plaats bieden aan jongeren tot 18 jaar die vanwege uiteenlopende problemen niet langer thuis kunnen verblijven. Jongeren kunnen vrijwillig, maar ook gedwongen naar een jeugdinstelling gaan.

Jeugdzorgplus

Voor jongeren met ernstige gedragsproblemen is er jeugdzorgplus. Hier is een machtiging voor nodig die door de kinderrechter is uitgegeven.

Overige vormen van jeugdzorg die kunnen geboden worden zijn:

 • Jeugd GGZ, voor kinderen en jongeren met een psychische aandoening. Hiervoor is een verwijzing nodig van huisarts, medisch specialist, jeugdarts of een andere deskundige namens de gemeente.
 • Jeugdzorg voor jongeren met een beperking en jeugdzorg voor jongeren met ernstige beperkingen. Dit kan om zowel lichamelijke als psychische beperkingen gaan.
 • Ondertoezichtstelling en voogdij. Dit zijn echt maatregelen op het gebied van jeugdbescherming, en alleen mogelijk na onderzoek van de Raad voor de Kinderbescherming en beslissing van de kinderrechter.
 • Jeugdreclassering, begeleiding voor jongeren die in contact zijn geweest met politie of leerplichtambtenaar.

Hoe krijg ik toegang tot jeugdzorg?

Jeugdzorg of jeugdhulp regelt u via uw gemeente. Hoe u uiteindelijk bij jeugdzorg terechtkomt is in iedere gemeente anders. De organisaties die jeugdzorg moeten uitvoeren, moeten voldoen aan de eisen die in de Jeugdwet zijn vastgesteld.

In veel gemeenten is er een jeugdteam, speciaal opgericht voor het bieden van jeugdzorg. U kunt dit team vaak zelf direct benaderen, maar u kunt ook doorverwezen worden door bijvoorbeeld de school van uw kind of door een arts. Samen met de deskundigen van het jeugdteam wordt dan gekeken naar welke hulp er nodig is, en waar u die het beste kunt krijgen.

  Wilt u meer informatie ontvangen over uw specifieke zorgbehoefte?
  Stel hieronder uw vraag:

  *

  *

  *

  *