Indicatie thuiszorg

Om reguliere thuiszorg te ontvangen heeft u een indicatie thuiszorg nodig. Dit is een indicatie waarin wordt vastgesteld op welke zorg u recht heeft en de hoeveelheid daarvan. Waar u deze indicatie aanvraagt en welk budget daarvoor beschikbaar is, hangt af van de soort zorg die u nodig heeft.

Aanvraag indicatie thuiszorg

De aanvraag van een thuiszorg indicatie is in principe simpel. Er is de laatste jaren veel veranderd als het gaat om het aanvragen van de juiste zorg. Het is dus belangrijk dat u op de goede plek terechtkomt voor de zorg die u nodig heeft. Heeft u bijvoorbeeld langdurige, intensieve zorg nodig? Dan kunt u een indicatie aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Dit kan telefonisch of schriftelijk.

Wanneer u begeleiding nodig heeft bij activiteiten, of hulpmiddelen in uw woning, doet u een beroep op de Wet maatschappelijke ondersteuning. Hiervoor vraagt u een gesprek aan bij het zorgloket van uw gemeente.

Bent u op zoek naar wijkverpleging en/of hulp bij persoonlijke verzorging? Daar is tegenwoordig uw zorgverzekeraar verantwoordelijk voor. U regelt de indicatie hiervoor via de wijkverpleegkundige die door uw zorgverzekeraar gecontracteerd is.

Vervolgstappen indicatie aanvraag

Nadat u uw aanvraag heeft ingediend gaat het CIZ, uw gemeente of de wijkverpleegkundige ‘onderzoeken’ op welke zorg u recht heeft en de hoeveelheid hiervan. Er wordt gekeken naar uw zorgbehoefte, de oplossingen die nu in uw omgeving al beschikbaar zijn en wat er nog nodig is om u in uw behoeften te voorzien. Wanneer de situatie rondom uw zorgbehoeften duidelijk zijn volgt er een indicatiebesluit. Hierin wordt precies vastgelegd wat er met u is besproken en dus op welke zorgvorm u recht heeft.

Meer zorg nodig?

Wanneer u meer zorg nodig heeft dan is vastgesteld in uw indicatiebesluit, kunt u kiezen voor particuliere thuiszorg. U kunt dan op op uw eigen kosten zelf een keuze maken in de hoeveelheid zorg die u wilt ontvangen en de intensiviteit hiervan. Wel kunt u dan een indicatie aanvragen voor een PGB, een budget dat u zelf beheert en gebruikt om een gedeelte van de particuliere zorg mee in te kopen. Zuster Jansen is een particuliere thuiszorgorganisatie die u zorg op maat kan bieden. Van 24-uurs verzorging tot privé verpleging. Thuiszorg zoals u dat wenst. Zuster Jansen is snel, zeker en betrouwbaar. Ook spoedzorg is voor Zuster Jansen geen probleem.

 

  Wilt u meer informatie ontvangen over uw specifieke zorgbehoefte?
  Stel hieronder uw vraag:

  *

  *

  *

  *